tistrname
สาระสำคัญในสัญญา
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

สาระสำคัญในสัญญา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
วันที่รายละเอียดkey no.
17 เม.ย. 2567ข้อตกลงเลขที่ 838/2567 งานจ้างทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิผลยับยั้งเชื้อราก่อโรคกลากของผลิตภัณฑ์แชมพูที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากมะนาวในแมวที่เป็นโรคกลาก จำนวน 1 งาน จ.12/2567
17 เม.ย. 2567ข้อตกลงเลขที่ 859/2567 ราคา งานจ้าง จัดประกวด/คัดเลือกแผนธุรกิจ (Pitching) ในรูปแบบ Online จำนวน 1 งาน จ.23/2567
17 เม.ย. 2567ข้อตกลงเลขที่ 793/2567 จ้างทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสารสกัดดอกคำฝอยเพื่อต้านการหลุดร่วงและกระตุ้นการงอกของเส้นผมในอาสาสมัคร ค./2567
13 มี.ค. 2567ซ่อมเครื่อง Microwave Assisted sample preparation ยี่ห้อ TOPWAVE จำนวน ๑ งาน จ.17/2567
8 มี.ค. 2567ข้อตกลงเลขที่ 739/2567 งานจ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบมาตรฐาน เครื่องวัดพื้นที่ผิวและขนาดรูพรุน จำนวน 1 งาน จ.18/2567
6 มี.ค. 2567สัญญาซื้อขายเลขที่ ซ.5/2567 เครื่อง Environmental Gas Monitor Infrared Gas Analyzer จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.2/2567
4 มี.ค. 2567จ้างสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน Standard Weight Set Class E1 679/2567
1 มี.ค. 2567จ้างการจัดงานจับคู่ธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 1 งาน จ.14/2567
28 ก.พ. 2567ข้อตกลงเลขที่ 645/2567 จ้างศึกษาผลการบริโภคนมมะม่วงหิมพานต์ต่อกระบวนการทางพุทธิปัญญาของอาสาสมัครก่อนและสูงวัยสุขภาพดี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.13/2567
30 ม.ค. 2567สัญญาจ้างออกแบบ เลขที่ จ.12/2567 จ้างออกแบบสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เซลล์บำบัดชนิด UC-MSCs เพื่อยื่นขออนุมัติปรับปรุงสถานที่ ณ อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs บริเวณชั้น 4 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จำนวน 1 งาน ค.2/2567
24 ม.ค. 2567จ้างซ่อมและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ จ.2/2567
17 ม.ค. 2567งานจ้างทดสอบเพื่อประเมินผลที่เกิดเฉพาะที่หลังการฝังวัสดุเสริมโครงสร้างฟัน (Bone filler) ในกระต่าย เฟสที่ 2 จำนวน 1 งาน พาะเจาะจง จ.9/2567
11 ม.ค. 2567สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์เลขที่ ช.1/2567 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 40 เครื่อง บ.37/2566
9 ม.ค. 2567ข้อตกลงเลขที่ 433/2567 เช่าบริการระบบ Cloud Computing จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.6/2567
25 ธ.ค. 2566สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัยเลขที่ จ.9/2567 จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย (วว.เทคโนธานี วว.บางเขน ศทม.บางปู และสถานีวิจัยลำตะคอง) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 จ.75/2566
21 ธ.ค. 2566จ้างจัดนิทรรศการงาน OTOP City 2023 จำนวน ๑ งาน จ.11/2566
19 ธ.ค. 2566ข้อตกลงเลขที่ 397/2567 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสมุดบันทึก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.3/2567
18 ธ.ค. 2566เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการบริหาร พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค.2566 - ๓๐ พ.ย.2571 ซ.2/2566
12 ธ.ค. 2566ข้อตกลงเลขที่ 274/2567 งานจ้าง ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกลิฟต์ จำนวน 9 เครื่อง จำนวน 1 งาน จ.89/2566
6 ธ.ค. 2566ข้อตกลง 253/2567 งานจ้างพัฒนาพร้อมติดตั้งเครื่องสกัดสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรด้วยตัวทำละลายขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร จำนวน 1 งาน จ.2/2567
27 พ.ย. 2566ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการ สำนักงาน วว. สถานีวิจัยลำตะคองฯ จ.8/2566
22 พ.ย. 2566ซื้อวัสดุทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้กับเครื่อง LC-MS/MS จำนวน ๑ ชุด ซ.1/2566
22 พ.ย. 2566สัญญาซื้อขายเลขที่ ซ.3/2567 อุปกรณ์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพความมั่นคงและปลอดภัยให้กับระบบของ วว. จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.34/2566
20 พ.ย. 2566ข้อตกลงเลขที่ 248/2567 จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาและทดสอบน้ำหนักเครน 4 เครื่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.81/2566
20 พ.ย. 2566งานจ้างบริการเพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบ TFERP (Helpdesk) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 จ.114/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.114/2566
17 พ.ย. 2566จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาลิฟต์ KONE ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๖ เครื่อง /2567
17 พ.ย. 2566จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์เก็บข้อมูลกิจกรรมการใช้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศ จำนวน ๑ งาน /2567
14 พ.ย. 2566งาน จ้างต่ออายุการรับประกันเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine) จำนวน 1 งาน จ.1/2567 จ.1/2567
10 พ.ย. 2566งานจ้างตัดเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติงานสำหรับพนักงานและลูกจ้าง วว.จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /2566
10 พ.ย. 2566ค่าจ้างบริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้กับ ศทม.บางปู จำนวน 1 งาน จ.97/2566
3 พ.ย. 2566สัญญาซื้อขายเลขที่ ซ.2/2567 ชุดประเมินความปลอดภัยของสารสกัดและผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรฐาน OECD GLP ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.28/2566
1 พ.ย. 2566งานเช่า รถตู้ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน (ระยะเวลาเช่า 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2566 ถึง 30 ก.ย.2567) จ.101/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.101/2566
20 ต.ค. 2566จอภาพเพื่อการสื่อประชาสัมพันธ์ของ วว. บ.18/2566
20 ต.ค. 2566จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต PA-3220 จำนวน 1 งาน ค.9/2566
20 ต.ค. 2566จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต PA-3220 จำนวน 1 งาน ค.9/2566
20 ต.ค. 2566ซื้อเครื่องสแกนเนอร์สี จ.116/2566
19 ต.ค. 2566จ้างบริการบำรุงรักษาตู้สาขาระบบโทรศัพท์ (PAB) จำนวน ๑ งาน จ.93/2566
19 ต.ค. 2566ข้อตกลงเลขที่ 1/2567 จ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารด่วน ประจำปี 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.106/2566
19 ต.ค. 2566ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริโภค จำนวน ๑๒,๐๐๐ ถัง จ.110/2566
18 ต.ค. 2566ข้อตกลงเลขที่ 2/2567 จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต PA-3020 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.86/2566
18 ต.ค. 2566งานจ้าง ทำชุดสายพานลำเลียงวัตถุดิบสำหรับอบไล่ความชื้นด้วยไมโครเวฟ จำนวน 1 งาน จ.111/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.111/2566
12 ต.ค. 2566งานจ้างทดสอบเพื่อประเมินผลที่เกิดเฉพาะที่หลังการฝังวัสดุเสริมโครงสร้างฟัน (Bone filler) ในกระต่าย เฟสที่ 1 จำนวน 1 งาน จ.112/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.112/2566
26 ก.ย. 2566ซ์้อเครื่องวัดความหนาแบบครบวงจร จำนวน ๒ ชุด ซ.41/2566
21 ก.ย. 2566ข้อตกลงเลขที่ 1576/2566 หัวหยั่งสัญญาณความเร่งสำหรับความถี่ต่ำ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.115/2566
15 ก.ย. 2566สัญญาซื้อขายเลขที่ ซ.42/2566 ตู้แผงสวิตซ์ไฟฟ้าย่อย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด บ.23/2566
14 ก.ย. 2566สัญญาเลขที่ ซ.38/2566 ซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับโครงการวางระบบโครงสร้างฐานข้อมูลของเขตการจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราชและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.17/2566
12 ก.ย. 2566จัดนิทรรศการงาน cosmoprof cbe aseanbangkok 2023 จ./2566
8 ก.ย. 2566จ้างเหมาจัดนิทรรศการภายในฟู้ด อินกรีเดี้ยนส์ 2023 จำนวน ๑ งาน จ.105/2566
8 ก.ย. 2566ข้อตกลงเลขที่ 1505/2566 ตู้ปลอดเชื้อระดับ 2 (Biosafety Cabinet Class II) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.94/2566
7 ก.ย. 2566ข้อตกลงเลขที่ 1490/2566 จ้างซ่อมเครื่องวัดมวลโมเลกุลและปริมาณสารอินทรีย์ ด้วยระบบโครมาโตกราฟชนิดเหลว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.90/2566
เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
ดูข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic