')
วว. ห่วงใย ติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์ COVID-19

TISTR Research & Service Groups

กลุ่มสายงานหลักทางด้านการวิจัย พัฒนา และการบริการของ วว. ประกอบด้วย 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่
[ หรือดูหน่วยงานทั้งหมดใน วว. ]

Bio-Industries

วิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ

นวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ อาหารสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเทคโนโลยีชีวภาพ

Sustainable Development

วิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน

นวัตกรรมวัสดุ พลังงานสะอาด สิ่งแวดล้อม
หุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

Industrial Services

บริการอุตสาหกรรม

ทดสอบคุณสมบัติวัสดุ เครื่องมือ ระบบขนส่งทางราง การรับรองคุณภาพ และงานฝึกอบรม

ONE-STOP SERVICES

มาทำความรู้จัก วว. ให้มากขึ้นกับข้อมูล บทบาท การบริการ งานวิจัยเด่น และการติดต่อเรา ได้ที่นี่
R&D HIGHLIGHT ★★★  เวชสำอาง สมุนไพร, อาหารฟังก์ชัน อาหารสุขภาพ, บริการนวัตกรรมอาหาร, เกษตรอัจฉริยะ, ระบบขนส่งทางราง, นวัตกรรมวัสดุ, พลังงานทางเลือก, สิ่งแวดล้อม, เครื่องจักรอัตโนมัติ, ชีวภาพ ชีวภัณฑ์, จุลินทรีย์, สาหร่าย, บริการอุตสาหกรรม, วิเคราะห์วัสดุ, บรรจุภัณฑ์, มาตรวิทยา, รับรองระบบคุณภาพ, นวัตกรรม OTOP, รวมผลงาน ผลิตภัณฑ์และเครื่องจักร วว.
Video presentation in  

TISTR EXPERT CENTRE : ศูนย์ความเชี่ยวชาญ วว.

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรม ศูนย์การวิจัยและพัฒนา ศูนย์บริการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ วว. เพื่อชุมชน ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมของประเทศ   [ดูหน่วยงานทั้งหมดใน วว.]

TISTR NEWS & EVENTS : ข่าวประกาศและกิจกรรม

วิจัย

Research News

ข่าวผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ และบริการ ของ วว.

more > ข่าววิจัยเก่า >
อบรม/สัมมนา

อบรม/สัมมนา กับ วว.

การจัดอบรม/สัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมวิชาการของ วว. ให้กับผู้ประกอบการ หน่วยงานและประชาชนทั่วไป

บริการฝึกอบรม
All Public Inhouse Online
ข่าว วว.

ศูนย์ข่าวกลาง วว.

TISTR Press Center : รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

more > สมัครงาน >
วิจัย

ข่าวหน่วยงาน

รวมข่าวสาร/ประกาศ จากทั้ง 12 เว็บศูนย์ความเชี่ยวชาญ วว.

ข่าวจากสื่อมวลชน

ข่าวจากสื่อมวลชน

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ วว. จากสื่อมวลชนต่างๆ

more >
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง วว.

more >

ประชาพิจารณ์

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง วว.

more >

ประกาศผลผู้ชนะ

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง วว.

more >
บทสัมภาษณ์ บทความ

Science Talk

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยคนเก่งของ วว. จากคอลัมน์ คุยเฟื่องเรื่องวิทย์ วารสาร วว.

more > วารสาร >
บทความวิทยาศาสตร์

Love @ First Sci

บทความทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็น talk of the town & TISTR จากคอลัมน์ เลิฟ@เฟิสต์ไซน์ วารสาร วว.

more > วารสาร >

TISTR Channel

TISTR2506 YouTube

TISTR Official Facebook

TISTR MEDIA : สื่อสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ วว.

KM Tank : TISTR Blog

"TISTR KM Sharing" คลังแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วทน. เพื่อเยาวชน นักวิจัย และ Biz starter

e-Library : ระบบสืบค้นห้องสมุด วว.

quick search
advance search
รายงานการวิจัย วว.
ฐานข้อมูลสืบค้นรายงานการวิจัย วว. ที่เสร็จสิ้นโครงการแล้ว และผ่านการตรวจคุณภาพสื่อทางวิชาการ ให้เผยแพร่บทคัดย่อได้

ปีที่พิมพ์ล่าสุด : 2021, 2020, 2019, 2018, »

TISTR KEY POLICIES : นโยบายสำคัญ

Web links

Copyright ©2022 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
(TISTR is a non-profit organization)
ipv6 ready