ผลงานเด่นในปี 2560

การทดสอบ Fatigue resistance test เครื่องยึดเหนี่ยวราง

งานทดสอบ pull-out หมอนคอนกรีตอัดแรง

การทดสอบ stroke rolling load test งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก ช่วงสถานีกรุงเทพ-หัวหมาก และย่านจิตรลดา-มักกะสัน

การทดสอบการประเมินความต้านทานการล้ารอยเชื่อม flash-butt ราง 54E1 ในโครงการรถไฟทางคู่สายตะวันออก (ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย)

การทดสอบ Static test positive bending moment
Thomson-East Coast Line project

วว. ยังได้ทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบราง ระหว่าง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อจัดทำร่างมาตรฐาน มอก. ให้แก่ สมอ.

ผลงานที่ผ่านมา

โครงการการทดสอบและประเมินด้านรถไฟ ของ วว. ได้แก่

โครงการที่ 1 : Preproduction test of pre-stressed concrete sleeper (1.435 m standard gauge)

โครงการที่ 2 :Routine test of pre-stressed concrete sleeper (1.435 m standard gauge)

โครงการที่ 3 : Preproduction test of pre-stressed concrete bearer for Bishan project (Singapore)

โครงการที่ 4 : Preproduction test of pre-stressed concrete sleeper in YENVIEN – LAOCAI project (Vietnam)

โครงการที่ 5 : Preproduction test of pre-stressed concrete bearer for TUAS WEST Extension project (Singapore)

โครงการที่ 6 : โครงการตรวจสอบและประเมิน Toe Load ระบบ Rail Fastening System ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสัญญาที่6 (งานวางราง)

โครงการที่ 7 : โครงการประเมินคุณภาพก่อนการผลิตหมอนคอนกรีตอัดแรงขนาดทาง 1 เมตร สถานีชุมทางบ้านดารา-สวรรคโลก

โครงการที่ 8 : โครงการประเมินคุณภาพก่อนการผลิตหมอนคอนกรีตอัดแรงขนาดทาง 1 เมตรในโครงการปรับปรุงทางรถไฟ (Tack rehabilitation) ช่วงสถานีรังสิต

โครงการที่ 9 : โครงการประเมินคุณภาพก่อนการผลิตหมอนคอนกรีตอัดแรงขนาดทาง 1 เมตรในโครงการปรับปรุงทางรถไฟ (Tack rehabilitation) ช่วงสถานีบ้านภาชี – มาบกะเบา

โครงการที่ 10 : โครงการที่ปรึกษาทางวิศวกรรมเพื่อประเมินการออกแบบ (design) และสมรรถนะ(performance) ของ Bogie Ballast Hopper Wagon

โครงการที่ 11 : โครงการประเมินความต้านทานการล้ารอยเชื่อมรางรถไฟ (Flash Butt Weld)ขนาด BS100A และ BS80A ในโครงการปรับปรุงทางรถไฟ