')
25 พฤษภาคม วันครบรอบวันสถาปนา วว. ปีที่ 59สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จดหมายข่าว วว.
โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.
2022
ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2565
เรื่องเด่นประจำฉบับ
  ++ครม. อนุมัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
  ระดับจังหวัดด้วย วทน.

  ++โครงการจัดการขยะชุมชนตามหลัก BCG & โครงการพัฒนา
  กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ วว. ได้รับอนุมัติข้อเสนอโครงการวิจัย
  มุ่งพัฒนาเขตเศรษฐกิจเอเปค ...สกู๊ปพิเศษ

  ++กระถางเพาะชำย่อยสลายได้ ...เรื่องเด่นประจำฉบับ
ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2565
เรื่องเด่นประจำฉบับ
  ++วว./วช. มอบเครื่องสไลด์เห็ดหลินจือสด ให้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา

  ++วว. ผนึกกำลังพันธมิตร ตอบโจทย์ แก้ปัญหาครบวงจร ด้วย วทน. ...เรื่องเด่นประจำฉบับ

  ++“ช้างดำ” กล้วยไม้แห่งผืนป่าสะแกราช ...สาระวิทย์
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • วว. รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564
 • วว. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เสริมแกร่ง เกษตรกร ผู้ประกอบการไทย
 • ข้าวที่มีสารสำคัญของถั่งเช่า...ต้านอนุมูลอิสระ สร้างภูมิคุ้มกัน
ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2565
เรื่องเด่นประจำฉบับ
  ++วว. ได้รับอนุมัติจาก BOI ให้พื้นที่หน่วยงานเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

  ++นวัตกรรมกล่องล็อกกลิ่น 100% “OZONE” รุ่น Emerald Cut

  ++สหรัฐฯ เปิดตัวหลักสูตรเสมือนจริงเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก
2021
ปีที่ 24 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2564
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • วว. แปรรูปยางพารา เสริมแกร่งเศรษฐกิจประเทศ
 • วว.พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วย “ไม้ดอกไม้ประดับ”
 • ศัลยแพทย์สหรัฐฯ ทดลองปลูกถ่ายไตหมูในมนุษย์สำเร็จ
 • น้ำตาล...ไม่หวานอย่างที่คิด
ปีที่ 24 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2564
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • วว. จัดกิจกรรม “TISTR in Wonderland” งานมหกรรมวิทย์ 64
  โชว์ผลงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วย สารชีวภัณฑ์ & ไม้ดอกไม้ประดับ
 • “ProSkin Series” เครื่องสำอางจากสารสกัดจุลินทรีย์โพรไบโอติก ...บทความเด่น
 • "สารออกฤทธิ์ในว่านหางจระเข้" ...สาระวิทย์
ปีที่ 24 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2564
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  วว. ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • วว. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564
 • วว. รับรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564
 • วว. รับรางวัล หน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น ประจำปี 2564
 • เทคโนโลยี วว. พร้อมใช้... แก้ปัญหาผลผลิต "ลองกอง" ล้นตลาด
 • นักดาราศาสตร์อายุน้อยที่สุดในโลก
 • อาหารกับ... โรคซึมเศร้า
ปีที่ 24 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2564
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • ผลงานเด่น 58 ปี วว. ...ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ
 • เทคโนโลยี วว. พร้อมใช้... เพิ่มมูลค่า “มังคุด” แก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด
 • ธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชน... สร้างความยั่งยืนภาคการเกษตรไทย
 • ปลุกชีพพืชโบราณ 32,000 ปี ให้ออกดอกบานอีกครั้ง
ปีที่ 24 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2564
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • วว./พันธมิตร พัฒนาคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ
  สนับสนุน SMEs ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพการแข่งขัน
 • วว.ร่วมใจ...สู้ภัยโควิด-19
 • “AcAnes” ผลิตภัณฑ์เจลชาเฉพาะที่จากสารสกัดผักคราดหัวแหวน
 • ผลการศึกษา ฉีด AstraZeneca เข็มเดียว ป้องกันเจ็บป่วยจากโควิดสายพันธุ์เดลตา 87% และเบตา 82%
ปีที่ 24 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฏาคม 2564
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • วว. มุ่งสร้างธุรกิจใหม่ให้ผู้ประกอบการ ด้วยศักยภาพ ICPIM ตั้งเป้าลดการนำเข้า 100 %
 • ต้นแบบบรรจุภัณฑ์สีเขียวจากชานอ้อย สำหรับให้บริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล
 • นวัตกรรมทำเงิน “เครื่องหั่นผลไม้อเนกประสงค์พร้อมทอด” ประหยัดพลังงาน
ปีที่ 24 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2564
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • วว. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานขนส่งทางราง บริการครบวงจร... เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย พัฒนาสู่ระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน
 • วว. เปิด Lab สกัด ทดสอบ วิเคราะห์ กัญชา / กัญชง สำหรับใช้ทางการแพทย์
 • สาระวิทย์ฯ... ข้อคิดชีวิตในวัฏจักรฝุ่น
ปีที่ 24 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2564
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • “58 ปี วว.” สร้างสรรค์งานวิจัย บริการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตอบโจทย์เศรษฐกิจประเทศ
 • วัสดุดูดซับจากยางพารา นาโนเทคโนโลยี สำหรับขจัดน้ำมันปนเปื้อน
 • Meganeura แมลงปอยักษ์ปลายยุคคาร์บอนิเฟอรัส
ปีที่ 24 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2564
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • วว. ตั้ง “ศูนย์บริการ วิเคราะห์ ทดสอบ ด้านเครื่องมือแพทย์ครบวงจร” สนับสนุนผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ก้าวสู่มาตรฐานสากล
 • บึ้งน้ำเงิน... แมงมุมที่ดุร้ายมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก
 • มะม่วงมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าที่คิด
ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2564
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • วว.ชูผลสำเร็จจัดการขยะชุมชน ครบวงจรในพื้นที่ 4 ภูมิภาคของไทย สร้างรายได้ให้หน่วยงานท้องถิ่น กว่า 10,000,000 บาทต่อปี
 • กล้วยไข่กำแพงเพชรต้นเตี้ย...สู้พายุฤดูร้อน สร้างความยั่งยืนเกษตรกรรม
 • สุดยอดนวัตกรรมหน้ากาก ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19/ฝุ่นอนุภาคขนาดเล็ก
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • วว. พัฒนางานวิจัย ร่วมขับเคลื่อน BCG Model พลังเศรษฐกิจใหม่ พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
  ขอแสดงความยินดี “ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต” รับมอบเกียรติบัตรและเข็มวิทยฐานะ “ศาสตราจารย์วิจัย”
 • วว. ให้บริการทดสอบหน้ากากอนามัย รองรับความต้องการภาคอุตสาหกรรม จากภาวะวิกฤตโควิด-19
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2564
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • สวัสดีปีใหม่ 2564
 • วว./บ.ไลอ้อนฯ โชว์ผลสำเร็จโครงการนวัตอัตลักษณ์เครื่องสำอางไทย ว “ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม หนังศีรษะ จากสารสกัดตรีผลา”
 • วว. / กรมการขนส่งทางราง ส่งเสริมสนับสนุน Local content ระบบราง
2020
ปีที่ 23 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2563
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • วว.รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2563 ประเภท ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์
 • วว. ผนึกกำลัง ภาครัฐ/เอกชน ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมขนส่ง-โลจิสติกส์ของประเทศ
 • รมว.อว. ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ...ชมผลงานวิจัย วว. ...ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ปีที่ 23 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2563
เรื่องเด่นประจำฉบับ
  วว. สถานีวิจัยลำตะคอง... สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช... (แหล่งต้นน้ำงานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม สู่พี่น้องเกษตรกรภาคอีสาน)
ปีที่ 23 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2563
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน ระบบขนส่งทางราง วว. ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ มอก.17025-2561 แห่งแรกของประเทศไทย
 • สกู๊ปพิเศษ...โครงการ อว. สร้างงาน สร้างประสบการณ์ เสริมทักษะ ต่อยอดธุรกิจ
ปีที่ 23 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2563
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน (สับปะรด) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GMP
 • โปรตีนใน 'ฟันปลาหมึก' อาจใช้ผลิตหน้ากาก/ชุดพีพีอีแบบซ่อมแซมตัวเองได้
ปีที่ 23 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2563
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • "ผึ้งชันโรง" แมลงผู้ช่วยเกษตรกร ปลูกการแฟอาราบิก้า รสชาติดีมีกลิ่นหอมเฉพาะ
 • ชมงาน... "มหาพรหมราชินี สดุดีพระพันปีหลวง" @ สยามพารากอน
ปีที่ 23 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฏาคม 2563
ปีที่ 23 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2563
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ผลไม้สด ส่งเสริมการขายออนไลน์
 • โครงการอว.สร้างงาน ติดอาวุธทางปัญญาสู่ความยั่งยืน
ปีที่ 23 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2563
เรื่องเด่นประจำฉบับ
  วว. ฉลองครบรอบ 57 ปี ในฐานะหุ้นส่วนความสำเร็จของผู้ประกอบการ...
ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2563
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • ครัวชุมชน วว. แชร์ใช้ ทุกคนได้ประโยชน์
 • วว. ช่วยผู้ประกอบการ ... ผ่านพ้นวิกฤต COVID-19
ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2563
เรื่องเด่นประจำฉบับ
  “15 หน่วยงานภาครัฐ-สถาบันการศึกษา” ผนึกกำลังยกระดับอุตสาหกรรมระบบรางไทย
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2563
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • เปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากน้ำแร่ธรรมชาติ จ.กระบี่ ภายใต้โครงการ Thai Cosmetopoeia
 • วว.ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพคนไทย...แจกเจลล้างมือลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2563
เรื่องเด่นประจำฉบับ
  วว. มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
2019
ปีที่ 22 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2562
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • -เทคโนโลยีพัฒนากล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชร
 • -ตามไปดู..พรรณไม้ที่ วว. ส่งเสริมปลูกเลี้ยง ณ จังหวัดเลย
ปีที่ 22 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2562
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • Success Case วว.นำ วทน.เสริมศักยภาพ ผู้ประกอบการ ตามนโยบาย BCG Model
 • ข่าวสาร วว.
  - สัมมนานานาชาติการประยุกต์ใช้สมุนไพร
  - วว.เปลี่ยนช่องทางการรับเช็คเงินสดกับลูกค้า
 • โชว์รูมเทคโนโลยี
  - ระบบสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
  - การเกษต
ปีที่ 22 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2562
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • วว. ส่งเสริมพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับด้วย วทน.
  ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีที่ 22 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2562
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • วว.คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ
ปีที่ 22 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2562
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • TISTR Land …ดินแดนแห่งนวัตกรรมเกษตร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • วว.ปั้น “มัคคุเทศก์จิตอาสา” @ สถานีวิจัยลำตะคอง
ปีที่ 22 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฏาคม 2562
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงคัดบรรจุสับปะรด วว.
ปีที่ 22 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2562
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • ห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์
  ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. ได้รับการรับรองความสามารถ
  ห้องปฏิบัติการทดสอบ จาก ISTA ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วว. วิจัย/บริการ ...
  รองรับปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ
 • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงคัดบรรจุสับปะรด วว.
  @ จังหวั
ปีที่ 22 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2562
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • “56ปี” ผลงาน วว. หุ้นส่วนความสำเร็จ
  ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร
ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2562
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับโรงเรือนปลูกผักด้วยน้ำ...
  นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่เพื่อสังคมเมือง
 • วิทย์แก้จน...ยกระดับภูมิภาค
ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2562
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • โครงการพัฒนาเพิ่มผลผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2562
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย วว.
  วิจัย พัฒนา บริการ ....สาหร่ายน้ำจืดอย่างครบวงจร
  แห่งเดียวในประเทศไทย
 • อาหารจากสาหร่ายขนาดเล็ก
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2562
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • วว.มอบของขวัญปีใหม่ 2562
 • ผลดำเนินงาน วว. ส่งเสริม วทน. สร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจไทยกว่า 2 พันล้านบาท
 • สุดยอดการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ปี 2018
2018
ปีที่ 21 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2561
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • เปิดตัวเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ วว.
 • วว. มอบของขวัญปีใหม่ จัดโปรโมชั่นลดราคา 20%
  งานบริการภาคอุตสาหกรรม
 • ศนส. รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก...
  AAALAC International
ปีที่ 21 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2561
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • นโยบายสำนักงานสีเขียวของ วว.
  TISTR … Go Green
ปีที่ 21 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2561
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • วว.เพิ่มมูลค่า “มะขาม” สู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
  และความงาม
 • วว. ร่วมกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี
  วิจัยต้นแบบวัสดุดูดซับยูเรียด้วยซีโอไลท์จากตอซังข้าวทดแทนสารดูดความชื้น
ปีที่ 21 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2561
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • เบญจมาศสายพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพต้านทานโรคแห่งแรกของไทย
 • โรงงานคัดบรรจุสับปะรดผลสดเพื่อการส่งออก
ปีที่ 21 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2561
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • สถานีวิจัยลำตะคอง วว. แหล่งเรียนรู้ทางด้านเกษตรและพฤกษศาสตร์แห่งใหม่ของไทย
ปีที่ 21 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฏาคม 2561
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • วว. เปิดให้บริการทดสอบการแพ้/การระคายเคือง
  โดยเซลล์เพาะเลี้ยง เป็นหน่วยงานแห่งแรกในไทย
 • โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP)
ปีที่ 21 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2561
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • ผลิตภัณฑ์นาโนเซรั่มบำรุงผิวหน้า...ชะลอริ้วรอยแห่งวัยจากสารสกัดใบบัวบก
 • “เจเมทิคส์” (Gemetics) แคปซูลสารสกัดขิงบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน
  สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รับเคมีบำบัด
 • วว.บริการทดสอบบรรจุภัณฑ์
  สำหรับสินค้าอันตราย...แห่งเดียวในประเทศไทย
ปีที่ 21 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2561
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • 55 ปี วว. เคียงข้างความสำเร็จ ผปก. ไทย
 • ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ไร่เชิญตะวัน
ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2561
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพยกระดับภูมิภาค@จ.น่าน
 • วว. ลงพื้นที่...พัฒนาชุมชนต้นแบบเกษตรนวัตกรรมแบบครบวงจร
 • ศูนย์การเรียนรู้ผลิตบล็อกประสานต้นแบบจากวัตถุพลอยได้จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2561
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • วว. วิจัยเทคนิคการเพิ่มผลผลิตมะม่วงนอกฤดู
 • กระเทียมดำ...สมุนไพรใหม่เพื่อสุขภาพ
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2561
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • วว.วิจัยและพัฒนา "บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ"
 • ฤดูกาลแห่งพรรณไม้สีเหลือง (ราชพฤกษ์)
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2561
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • "Functional Agriculture" วว.ผลิตผัก ผลไม้ฟังก์ชั่นให้สารสำคัญสูง
2017
ปีที่ 20 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2560
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • เวชสำอางจากเมือกหอยทากพันธุ์อาช่า
 • ศูนย์อนุรักษ์แมลงเขตร้อน วว.
ปีที่ 20 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2560
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • ผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมยางพารา วว. สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ
ปีที่ 20 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2560
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • ประมวลภาพคณะผู้บริหารและบุคลากร วว. ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ. ในหลวง รัชกาลที่ 9
 • ดาวเรืองถวายพ่อ
 • วว.พัฒนาอุปกรณ์สนับสนุนการสอบเทียบเครื่องวัดระดับเสียง
ปีที่ 20 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2560
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • วว. จัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
  ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยที่แล้วเสร็จ สู่การจัดการขยะที่ต้นทาง
ปีที่ 20 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2560
เรื่องเด่นประจำฉบับ
ปีที่ 20 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฏาคม 2560
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • Innovative Agriculture : InnoAgri
  โครงการพัฒนาเกษตรกร
  ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม
ปีที่ 20 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2560
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • TISTR's From Local to Global International Forum : Food Industry 4.0
 • Pakinpas ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการจากโรคพาร์กินสัน
 • ห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ
ปีที่ 20 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2560
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • 54 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  บนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสู่ TISTR 4.0
จำกัดการแสดงผลเพียง 5 ปีย้อนหลัง เท่านั้น

Copyright ©2022 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
(TISTR is a non-profit organization)
ipv6 ready