tistrname
ข่าวจากสื่อมวลชน ที่เกี่ยวข้อง วว.
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

ข่าวจากสื่อมวลชน ที่เกี่ยวข้อง วว.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

วันที่ข่าวเรื่อง/รายละเอียดสำนักข่าว
27 พ.ค. 2567 คอลัมน์ วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน: เครื่องดื่มเสริมสุขภาพมังคุด แนวหน้า
27 พ.ค. 2567วว.ร่วมพันธมิตรชูแผนวิทย์-เทคโนฯ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ/สังคม 5 ปี ข้างหน้า อปท. นิวส์
27 พ.ค. 2567วว.-สภาอุตสาหกรรม-หอการค้าไทย-อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ สร้างจุดแข็ง เพิ่มมูลค่าสินค้า อาหารและเครื่องดื่มส่งออกไทย ยกงาน PROPAK ASIA 2024 มติชน (กรอบบ่าย)
24 พ.ค. 2567 ProPak Asia 2024 งานยกระดับเทคโนฯส่งออกอาหารไทย ไทยโพสต์
23 พ.ค. 2567ผู้ว่าการ วว. แถลงข่าวจัดงาน Propak Asia 2024 ข่าวสด
23 พ.ค. 2567คอลัมน์ เกษตรวันนี้ เดลินิวส์ผู้ว่าการ วว. แถลงข่าวจัดงาน Propak Asia 2024 เดลินิวส์
23 พ.ค. 2567วว. เตรียมโชว์ผลงานวิจัยพัฒนา บริการ วทน. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ @ ProPak Asia 2024 งานแสดงเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ชั้นนำ แนวหน้า
23 พ.ค. 2567กรมวิทย์ฯบริการ จับมือ อย. เปิด "ศูนย์ให้คำปรึกษาและบริการร่วม อย. & อว. ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ สะดวกรวดเร็ว ร่วมกับทุกหน่วยงานใน อว. ครอบคลุมพื้นที่บริการทั่วประเทศ กรุงเทพธุรกิจ
20 พ.ค. 2567คอลัมน์ เกษตรวันนี้ วว.เชิญชวนร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรี! "ทำความรู้จัก CFO & CFP ก่อนลงมือทำ" | LENSNEWS21.COM เว็บไซต์ศูนย์รวมข่าวสารทันสมัย เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
20 พ.ค. 2567 คอลัมน์ ข่าวข้นคนเข้ม ผู้ว่าการ วว. แถลงข่าวจัดงาน Propak Asia 2024 ข่าวสด (กรอบบ่าย)
20 พ.ค. 2567คอลัมน์ วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน: สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่เรียกว่า ไลเคน แนวหน้า
17 พ.ค. 2567วว. จัดอบรมหลักสูตร ขนมอบจากโปรตีนพืช : ขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพ คอลัมน์ จดหมาย มติชนสุดสัปดาห์
16 พ.ค. 2567คอลัมน์ บทความพิเศษ วว.เปิดคอร์สถ่ายทอด โนว์ฮาวผลิต อาหารจากจิ้งหรีด กรุงเทพธุรกิจ
13 พ.ค. 2567 คอลัมน์ วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน: วว. แนะนำการแปรรูปผลผลิตการเกษตร สับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง แนวหน้า
9 พ.ค. 2567วว. โดย สถานีวิจัยลำตะคอง /มทร.อีสาน จัดฝึกอบรม ฟรี! การประยุกต์ใช้ Internet of things (IoT) เพื่อการผลิตพืชผักในโรงเรือน สยามรัฐ
8 พ.ค. 2567วว. ผนึกกำลัง สถาบันมาตรวิทยา ยกระดับหน่วยวัดแห่งชาติ สาขาเคมี มุ่งส่งเสริม/ยกระดับด้านบริการส่งออกของไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย วทน. ไทยโพสต์
6 พ.ค. 2567คอลัมน์ วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน: การเรียนรู้จากห้องเรียนเสมือนจริง แนวหน้า
6 พ.ค. 2567 คอลัมน์ เดลินิวส์วาไรตี้: อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน ตะลุยฟิน ทุเรียน แก่แดด เดลินิวส์
5 พ.ค. 2567คอลัมน์ เดลินิวส์วาไรตี้: อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน ตะลุยฟิน ทุเรียน แก่แดด เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
2 พ.ค. 2567คอลัมน์ เกษตรวันนี้ เดลินิวส์ วว. ต้อนรับสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน ในโอกาสเยี่ยมชมภารกิจพัฒนาศักยภาพ SMEs เดลินิวส์
2 พ.ค. 2567วว. ต้อนรับสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน ในโอกาสเยี่ยมชมภารกิจพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทยโพสต์
30 เม.ย. 2567วว. โดย สถานีวิจัยลำตะคอง จัดกิจกรรมต้อนรับปิดเทอม "ยอดนักสืบ...โลกแมลง" รุ่นที่ 1 เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
29 เม.ย. 2567คอลัมน์ วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน: วุ้นน้ำมะพร้าว (วุ้นสวรรค์) แนวหน้า
24 เม.ย. 2567 วว.คว้า 8 รางวัล จากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวาครั้งที่ 49 สยามรัฐ
24 เม.ย. 2567วว.คว้า 8 รางวัล จากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวาครั้งที่ 49 แนวหน้า
23 เม.ย. 2567คอลัมน์ วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน: พลาสติกชีวภาพไทยก้าวสู่ฮับไบโอพลาสติกโลก แนวหน้า
17 เม.ย. 2567คอลัมน์ วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน: มหาพรหมราชินีกับสรรพคุณทางเภสัชวิทยา แนวหน้า
17 เม.ย. 2567วว. ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ศูนย์ข้อมูลทึ่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ไทยโพสต์
17 เม.ย. 2567 คอลัมน์ วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน: การใช้พลังงานในชีวิตของเรา แนวหน้า
17 เม.ย. 2567วว. ร่วมหารือ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต้นแบบบัณฑิตปริญญาเอกสมรรถนะสูงด้าน วทน. แนวหน้า
3 เม.ย. 2567 คอลัมน์ เกษตรวันนี้ วว.จัดอบรมแปรรูปมะม่วง เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
3 เม.ย. 2567คอลัมน์ เกษตรวันนี้ วว.จัดอบรมแปรรูปมะม่วง เดลินิวส์
3 เม.ย. 2567โครงการวัฏจักรต้นแบบการเจริญเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน ความร่วมมือระหว่างบริษัท ไลอ้อน วว. และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาภูมิปัญญาไทยใช้สมุนไพรท้องถิ่น และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ทันหุ้น
1 เม.ย. 2567คอลัมน์ วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน: นกอีเสือ... นกสายโหดในป่าสะแกราช แนวหน้า
1 เม.ย. 2567วว. ผนึกกำลังเกษตรจังหวัดปทุมธานี ขับเคลื่อน วทน. สร้างโอกาส ส่งเสริมอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร Spacial REPORT
28 มี.ค. 2567วว. ร่วมขับเคลื่อนสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ โชว์ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีจัดการขยะชุมชน นำร่องปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
26 มี.ค. 2567คอลัมน์ Sustainable Talk: ส่องนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ อัปมูลค่าสินค้า เซฟโลก เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
25 มี.ค. 2567คอลัมน์ วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน: นอนหลับสมดุล เป็นต้นทุนสุขภาพสากล (2) (Sleep Equity for Global Health) แนวหน้า
21 มี.ค. 2567 โชว์เทคโนโลยีขยะครบวงจร วว.ขับเคลื่อนเพิ่มมูลค่าขยะ-พลังงาน เดลินิวส์
21 มี.ค. 2567 วว. จับมือ สสว. จัดฝึกอบรมพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ ฟรี ! ไทยโพสต์
21 มี.ค. 2567ไลอ้อน เฟ้นหาพืชพื้นถิ่น สู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพ คอลัมน์ M @STRATEGIC:Market Plus
21 มี.ค. 2567วว.โชว์เทคโนโลยีขยะครบวงจร วว.ขับเคลื่อนเพิ่มมูลค่าขยะ-พลังงาน เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
21 มี.ค. 2567วว. MOU ราชภัฎอุดรฯ ส่งเสริมวิจัย-นวัตกรรม สร้างหลักสูตรเฉพาะทางเพื่ออีสานตอนบน อปท. นิวส์
18 มี.ค. 2567คอลัมน์ วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน: นอนหลับสมดุล เป็นต้นทุนสุขภาพสากล (1) (Sleep Equity for Global Health) แนวหน้า
15 มี.ค. 2567วว. โดยสถานีวิจัยลำตะคอง จัดกิจกรรม "เปิดโลกให้ผีเสื้อ" ต้อนรับปิดเทอม แจกหนอนผีเสื้อ ฟรี! เพื่อศึกษาวงจรชีวิต/การเจริญเติบโต มติชนสุดสัปดาห์
11 มี.ค. 2567วว.ลุยโมเดลโครงการแก้จน 3 จชต. สร้างธุรกิจใหม่ Up Skill รายได้เพิ่มขึ้น แนวหน้า
11 มี.ค. 2567คอลัมน์ วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน: ชะมดและอีเห็นในป่าสะแกราช แนวหน้า
8 มี.ค. 2567วว. และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เดลินิวส์
8 มี.ค. 2567วว. และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
6 มี.ค. 2567โมเดลแก้จน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สร้างธุรกิจใหม่ Up Skill รายได้เพิ่มขึ้น คอลัมน์ Sustainable Talk: เดลินิวส์

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic