วว. จับมือ เอ็กโก กรุ๊ป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่าถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชน ส่งเสริมอาชีพ อยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

(29 พฤษภาคม 2566/สำนักงาน…

View More วว. จับมือ เอ็กโก กรุ๊ป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่าถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชน ส่งเสริมอาชีพ อยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

วว. จัดประชุมระดมความคิดเห็น “ความร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่ออนาคต” มุ่งเน้นการรับฟังความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ลูกค้า ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพร

ดร.โศรดา วัลภา รองผู้ว่าก…

View More วว. จัดประชุมระดมความคิดเห็น “ความร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่ออนาคต” มุ่งเน้นการรับฟังความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ลูกค้า ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพร

วว. ฉลองคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 60 ปี มุ่งสรรค์สร้างงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไ…

View More วว. ฉลองคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 60 ปี มุ่งสรรค์สร้างงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วว. ร่วมขับเคลื่อน “ธัชวิทย์” วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมรรถนะสูง

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธร…

View More วว. ร่วมขับเคลื่อน “ธัชวิทย์” วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมรรถนะสูง

วว.หารือ 3 องค์กรเครือข่ายวิสาหกิจ /สมาพันธ์ผู้ประกอบการเครื่องสำอาง ประเทศฝรั่งเศส

(22-23 พ.ค. 66)  ดร.ชุติม…

View More วว.หารือ 3 องค์กรเครือข่ายวิสาหกิจ /สมาพันธ์ผู้ประกอบการเครื่องสำอาง ประเทศฝรั่งเศส

วว.เยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ประจำสหภาพยุโรป

(22 พฤษภาคม 2566)    ดร.ช…

View More วว.เยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ประจำสหภาพยุโรป

วว. รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ การวิจัย นวัตกรรม EUROINVENT 2023 จากผลงานเวชสำอางสมุนไพรไทย ณ ประเทศโรมาเนีย

นางสาวอุบล ฤกษ์อ่ำ นักวิจ…

View More วว. รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ การวิจัย นวัตกรรม EUROINVENT 2023 จากผลงานเวชสำอางสมุนไพรไทย ณ ประเทศโรมาเนีย

วว.ร่วมหารือผู้บริหาร Cosmetic Valley … สนับสนุนผู้ประกอบการ นำนวัตกรรมเครื่องสำอางไทยแข่งขันในตลาดโลก

(19 พฤษภาคม 2566)  &…

View More วว.ร่วมหารือผู้บริหาร Cosmetic Valley … สนับสนุนผู้ประกอบการ นำนวัตกรรมเครื่องสำอางไทยแข่งขันในตลาดโลก

วว. จัดประชุม Supplier day 2023 มุ่งสื่อสารกับคู่ค้า พร้อมแสดงเจตจำนงการไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย /การจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสเป็นธรรม

ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่…

View More วว. จัดประชุม Supplier day 2023 มุ่งสื่อสารกับคู่ค้า พร้อมแสดงเจตจำนงการไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย /การจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสเป็นธรรม

วว.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการทำน้ำหอม ณ ประเทศฝรั่งเศส ……. ต่อยอดการสกัด/สร้างมูลค่าพืชสมุนไพรไทย

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต…

View More วว.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการทำน้ำหอม ณ ประเทศฝรั่งเศส ……. ต่อยอดการสกัด/สร้างมูลค่าพืชสมุนไพรไทย