วว./วช. มอบผลิตภัณฑ์บาล์มตะไคร้ อว. ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่อยุธยา สุพรรณบุรี

ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธ…

View More วว./วช. มอบผลิตภัณฑ์บาล์มตะไคร้ อว. ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่อยุธยา สุพรรณบุรี

วว. ร่วมแสดงความยินดีกับนายบรรจง สุกรีฑา เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่…

View More วว. ร่วมแสดงความยินดีกับนายบรรจง สุกรีฑา เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

วว. ร่วมแสดงความยินดีกับนายวันชัย พนมชัย เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่…

View More วว. ร่วมแสดงความยินดีกับนายวันชัย พนมชัย เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วว.ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทยประจำปี 2564

ศ. (พิเศษ)ดร. เอนก เหล่าธ…

View More วว.ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทยประจำปี 2564

วว. ชู “มาลัยวิทยสถาน” วิทยสถานแห่งปัญญา พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วย วทน.

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา…

View More วว. ชู “มาลัยวิทยสถาน” วิทยสถานแห่งปัญญา พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วย วทน.

วว. ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

  ศ. (พิเศษ) ดร. เอน…

View More วว. ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

วว. ร่วมแสดงความยินดีกับนาย เฉลิมพล เพ็ญสูตร เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่…

View More วว. ร่วมแสดงความยินดีกับนาย เฉลิมพล เพ็ญสูตร เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

วว. ทำกิจกรรมเพื่อสังคม บริจาค น้ำดื่ม/อุปกรณ์การแพทย์ สนับสนุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ธรรมศาสตร์ รังสิต …. ร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต…

View More วว. ทำกิจกรรมเพื่อสังคม บริจาค น้ำดื่ม/อุปกรณ์การแพทย์ สนับสนุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ธรรมศาสตร์ รังสิต …. ร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

วว.ให้สัมภาษ​ณ์ รายการ​ AQUA LIFE​ BIZ และนิตยสาร​ AQUA BIZ​ เรื่อง ธนาคารจุลินทรีย์

นายสายันต์​ ตัน​พา​นิช​ ร…

View More วว.ให้สัมภาษ​ณ์ รายการ​ AQUA LIFE​ BIZ และนิตยสาร​ AQUA BIZ​ เรื่อง ธนาคารจุลินทรีย์

วว. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณหน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น ประจำปี 2564

นายพิศาล   พงศาพิชณ์   เล…

View More วว. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณหน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น ประจำปี 2564