วว. พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอสะท้อนความร้อน จากเทคโนโลยีย้อมผ้าพื้นถิ่นด้วยดินลูกรัง

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ  ร่วมกับจังหวัดเลย ณ กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านสันติภ…

อ่านต่อ วว. พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอสะท้อนความร้อน จากเทคโนโลยีย้อมผ้าพื้นถิ่นด้วยดินลูกรัง

ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากมะขามป้อม

“มะขามป้อม” หรือ มะขามป้อมอินเดีย เป็นต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์ Phyllanthaceae เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง และมีคุณค่าทางสมุนไพร มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Phyllanthus emblica Linn. จัดเป็นพืชตระกูลเด…

อ่านต่อ ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากมะขามป้อม

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความดันและคอเลสเตอรอลจากสารสกัดรำข้าว

รำข้าว (Rice Bran)  คือ ส่วนของผิวหรือเยื่อหุ้มเนื้อเมล็ดข้าว เป็นส่วนที่ถูกขัดสีออกจากเมล็ดข้าว โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ รำหยาบ ได้จากการขัดผิวเมล็ดข้าวกล้อง และรำละเอียด ได้จากการขัดขาวแ…

อ่านต่อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความดันและคอเลสเตอรอลจากสารสกัดรำข้าว

วว. /บพท. บริหารจัดการลดก๊าซเรือนกระจก ผลิตน้ำประปาจากน้ำฝน

ระบบผลิตน้ำประปา เป็นระบบที่แปรสภาพน้ำดิบหรือน้ำธรรมชาติให้มีความสะอาด หรือมีคุณภาพดีเพียงพอต่อการนำไปใช้ในการบริโภคและอุปโภค ซึ่งน้ำธรรมชาติถึงแม้จะมีคุณภาพดี แต่ยังไม่สามารถนำมาใช้ได้โดยตรง เพราะอาจ…

อ่านต่อ วว. /บพท. บริหารจัดการลดก๊าซเรือนกระจก ผลิตน้ำประปาจากน้ำฝน

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบน็อคดาวน์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ ดำเนินโครงการครัวแบ่งปัน เพื่อถ่ายทอดอ…

อ่านต่อ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบน็อคดาวน์

โครงการตาลเดี่ยวโมเดล จัดการขยะสู่พลังงาน…สร้างรายได้เพื่อความยั่งยืนของชุมชน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  โดย  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับพันธมิต…

อ่านต่อ โครงการตาลเดี่ยวโมเดล จัดการขยะสู่พลังงาน…สร้างรายได้เพื่อความยั่งยืนของชุมชน

เทคโนโลยีกลั่นกลิ่นเพิ่มมูลค่าใบเตย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.)  ดำเนิน “โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมและนวัตกรรมอาหารปล…

อ่านต่อ เทคโนโลยีกลั่นกลิ่นเพิ่มมูลค่าใบเตย

เครื่องจักรแปรรูปกล้วยตากระดับ SMEs

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.)  ภายใต้การดำเนิน โครงการวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค…

อ่านต่อ เครื่องจักรแปรรูปกล้วยตากระดับ SMEs

นวัตกรรมการยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวลิ้นจี่

ลิ้นจี่ (Lychee) เป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่คนชอบรับประทาน เนื่องจากมีรสชาติดี หวาน หอม สีสวย  จึงทำให้เป็นที่ต้องการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากจะรับประทานสดแล้ว ยังแปรรูปเป็นลิ้นจี่บรรจุกระ…

อ่านต่อ นวัตกรรมการยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวลิ้นจี่

เครื่องจักรแปรรูปกล้วยฉาบ ระดับ OTOP

“กล้วย” เป็นผลผลิตการเกษตรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยจะให้ผลผลิตเมื่อมีอายุเฉลี่ยได้ 1 ปี นอกจากการรับประทานผลสดแล้ว ยังนิยมนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารคาว-หวาน สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้แก่เกษต…

อ่านต่อ เครื่องจักรแปรรูปกล้วยฉาบ ระดับ OTOP