วว. /บพท. บริหารจัดการลดก๊าซเรือนกระจก ผลิตน้ำประปาจากน้ำฝน

ระบบผลิตน้ำประปา เป็นระบบที่แปรสภาพน้ำดิบหรือน้ำธรรมชาติให้มีความสะอาด หรือมีคุณภาพดีเพียงพอต่อการนำไปใช้ในการบริโภคและอุปโภค ซึ่งน้ำธรรมชาติถึงแม้จะมีคุณภาพดี แต่ยังไม่สามารถนำมาใช้ได้โดยตรง เพราะอาจ…

อ่านต่อ วว. /บพท. บริหารจัดการลดก๊าซเรือนกระจก ผลิตน้ำประปาจากน้ำฝน

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบน็อคดาวน์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ ดำเนินโครงการครัวแบ่งปัน เพื่อถ่ายทอดอ…

อ่านต่อ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบน็อคดาวน์

โครงการตาลเดี่ยวโมเดล จัดการขยะสู่พลังงาน…สร้างรายได้เพื่อความยั่งยืนของชุมชน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  โดย  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับพันธมิต…

อ่านต่อ โครงการตาลเดี่ยวโมเดล จัดการขยะสู่พลังงาน…สร้างรายได้เพื่อความยั่งยืนของชุมชน

เทคโนโลยีกลั่นกลิ่นเพิ่มมูลค่าใบเตย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.)  ดำเนิน “โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมและนวัตกรรมอาหารปล…

อ่านต่อ เทคโนโลยีกลั่นกลิ่นเพิ่มมูลค่าใบเตย

เครื่องจักรแปรรูปกล้วยตากระดับ SMEs

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.)  ภายใต้การดำเนิน โครงการวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค…

อ่านต่อ เครื่องจักรแปรรูปกล้วยตากระดับ SMEs

นวัตกรรมการยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวลิ้นจี่

ลิ้นจี่ (Lychee) เป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่คนชอบรับประทาน เนื่องจากมีรสชาติดี หวาน หอม สีสวย  จึงทำให้เป็นที่ต้องการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากจะรับประทานสดแล้ว ยังแปรรูปเป็นลิ้นจี่บรรจุกระ…

อ่านต่อ นวัตกรรมการยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวลิ้นจี่

เครื่องจักรแปรรูปกล้วยฉาบ ระดับ OTOP

“กล้วย” เป็นผลผลิตการเกษตรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยจะให้ผลผลิตเมื่อมีอายุเฉลี่ยได้ 1 ปี นอกจากการรับประทานผลสดแล้ว ยังนิยมนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารคาว-หวาน สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้แก่เกษต…

อ่านต่อ เครื่องจักรแปรรูปกล้วยฉาบ ระดับ OTOP

เครื่องอบแห้งอาหารและสมุนไพร ระบบพลังงานลมร่วมแสงอาทิตย์ (Vortex – Circulating  Solar  Dryer)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประสบผลสำเร็จในการบูรณาการวิจัยและพัฒนา  เครื่องอบแห้งอาหารและสมุนไพร ระบบพลังงานล…

อ่านต่อ เครื่องอบแห้งอาหารและสมุนไพร ระบบพลังงานลมร่วมแสงอาทิตย์ (Vortex – Circulating  Solar  Dryer)

ข้าวอุดมซีลีเนียม ทางเลือกใหม่ของผู้บริโภค ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19  เป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญที่ทำให้ผู้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพให้พร้อมต่อสู้กับโรคภัยที่อยู่รอบตัว โดยสิ่งที่จะช่วยให้รอดพ้นจากการเจ็บไข้ คือการรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เส…

อ่านต่อ ข้าวอุดมซีลีเนียม ทางเลือกใหม่ของผู้บริโภค ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

เครื่องสำอาง “TERRY TIME TO SHINE SERUM IN CREAM” จากสารสกัดดอกดาหลา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) ประสบผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์…

อ่านต่อ เครื่องสำอาง “TERRY TIME TO SHINE SERUM IN CREAM” จากสารสกัดดอกดาหลา