')
ประกาศ : เว็บไซต์ วว. กำลังดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครื่องแม่ข่าย ขออภัยในความไม่สะดวกสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ระบบรับแจ้งเหตุสงสัยพบการทุจริตไม่โปร่งใส หรือประพฤติมิชอบใน วว.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

วว. ยินดีรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน คำแนะนำ ติชม หรือแจ้งเหตุสงสัยพบทุจริต เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานบริการของ วว.
ตามนโยบายด้านคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)

placeรวมข้อมูลงานบริการ     folder_openการเปิดเผยข้อมูลองค์กร     forumอ่านความคิดเห็น และคำชี้แจง     taskสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียน

TISTR  feedback form

ประเภท :  
เกี่ยวกับ :  
ข้อความ :  
แหล่งอ้างอิง :
เช่น ระบุเป็นชื่องาน หรือลิงก์ URL  
หรือชื่อหน่วยงานใน วว. ที่ท่านพบ  
ชื่อผู้แจ้ง :  

พิมพ์ 8 ตัวอักษรที่เห็นในภาพ เพื่อยืนยัน
e-mail :  
เบอร์โทรศัพท์ :  

   
เมื่อส่งข้อความแล้ว ข้อมูลจะถูกคัดกรอง และรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตอบ ก่อนแสดงผลขึ้นบนเว็บไซต์
วว. ขอขอบคุณสำหรับการสละเวลาแสดงความคิดเห็นของท่าน มา ณ โอกาสนี้

Copyright ©2021 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
(TISTR is a non-profit organization)
ipv6 ready