วว./CRRC Co., Ltd. และตัวแทนมหาวิทยาลัย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หารือแผนการพัฒนา Belt & Road Joint Lab ร่วมยกระดับระบบขนส่งทางราง

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต…

View More วว./CRRC Co., Ltd. และตัวแทนมหาวิทยาลัย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หารือแผนการพัฒนา Belt & Road Joint Lab ร่วมยกระดับระบบขนส่งทางราง

วว. รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ การวิจัย นวัตกรรม EUROINVENT 2023 จากผลงานเวชสำอางสมุนไพรไทย ณ ประเทศโรมาเนีย

นางสาวอุบล ฤกษ์อ่ำ นักวิจ…

View More วว. รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ การวิจัย นวัตกรรม EUROINVENT 2023 จากผลงานเวชสำอางสมุนไพรไทย ณ ประเทศโรมาเนีย

วว. คว้า  3  รางวัล ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ ITEX 2023 ณ ประเทศมาเลเซีย จากผลงานวิจัยพัฒนา Natural Rubber Coating- Patient Transfer Belt

ดร.ศิริพร   ลาภ…

View More วว. คว้า  3  รางวัล ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ ITEX 2023 ณ ประเทศมาเลเซีย จากผลงานวิจัยพัฒนา Natural Rubber Coating- Patient Transfer Belt

วว. คว้ารางวัลชนะเลิศ  SILVER MEDAL  & BRONZE  MEDAL ณ งานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา ครั้งที่ 48 …ผลงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/เวชสำอาง จากสารเพปไทด์ที่สกัดจากข้าวหอมมะลิงอก

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิ…

View More วว. คว้ารางวัลชนะเลิศ  SILVER MEDAL  & BRONZE  MEDAL ณ งานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา ครั้งที่ 48 …ผลงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/เวชสำอาง จากสารเพปไทด์ที่สกัดจากข้าวหอมมะลิงอก

วว. คว้า 2 รางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน OAP Award จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ…

View More วว. คว้า 2 รางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน OAP Award จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

วว. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น & การดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พลเอกประยุทธ์  …

View More วว. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น & การดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วว. เปิดแพลตฟอร์มระบบบริการลูกค้าออนไลน์ “วว.  JUMP” สะดวก  รวดเร็ว  ตอบโจทย์ลูกค้า  ลดขั้นตอนดำเนินงาน

กระทรวงการอุดมศึกษา …

View More วว. เปิดแพลตฟอร์มระบบบริการลูกค้าออนไลน์ “วว.  JUMP” สะดวก  รวดเร็ว  ตอบโจทย์ลูกค้า  ลดขั้นตอนดำเนินงาน

ปาฐกถา “ชีวิตคือการวิจัย และคิดนอกกรอบ” โดย ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาส ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน วว.

ในโอกาสที่ ศ.(พิเศษ)ดร.เอ…

View More ปาฐกถา “ชีวิตคือการวิจัย และคิดนอกกรอบ” โดย ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาส ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน วว.

วว. รับมอบใบรับรองระบบงาน หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวทางชีวภาพ มาตรฐาน ISO 17088 : 2012 แห่งแรกแห่งเดียวของไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา…

View More วว. รับมอบใบรับรองระบบงาน หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวทางชีวภาพ มาตรฐาน ISO 17088 : 2012 แห่งแรกแห่งเดียวของไทย