tistrname
ประกาศรับสมัครงาน
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

ประกาศรับสมัครงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศรับสมัครที่ 67/25
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก
รับสมัครจนถึงวันที่
3 มิ.ย. 2567
วว. ต้องการรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สทบ.) จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2567 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
[ ดูประกาศรับสมัครที่พ้นกำหนดไปแล้ว 3 ประกาศล่าสุด ]


ช่องทางการติดต่อสมัครงาน
 • กรอกใบสมัครออนไลน์ จากปุ่ม Apply online now! ทางขวามือนี้ =>
 • ติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเอง ในวันเวลาราชการ ที่
  กองบริหารบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
  ห้อง 5417 ชั้น 4 อาคาร Admin วว. เทคโนธานี
 • ส่งจดหมายสมัครงานมาที่
  กองบริหารบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
  เลขที่ 35 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 • หรือทางอีเมล : hr_tistr @ tistr.or.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2577 9388 - 89
*** ไม่รับผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจากที่ประกาศนี้ ***
รับสมัคร ผ่านการกรอกแบบฟอร์ม
Apply online now!
PDF Apply form

ประกาศผลสอบคัดเลือก
ผลสอบคัดเลือก

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic