จ้างจัดนิทรรศการงาน OTOP City 2023 จำนวน ๑ งาน
เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการ พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน ตั้งแต่วันที่ 1/4/67-31/03/72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสมุดบันทึก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างพัฒนาพร้อมติดตั้งเครื่องสกัดสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรด้วยตัวทำละลายขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร จำนวน 1 งาน จ.2/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไทย ไดนามิค มาสเต