ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี/นวัตกรรม

1. เครื่อง Freeze Dry

2.  เครื่อง Gantry Robot

3. Elongational Stress tester

4. เครื่องสุ่มข้าวโพด

5. เครื่องสุ่มรำ

6. เครื่องสุ่มมันเส้น

7. รถเก็บลำไย

 

8. อ่างล้างมะม่วง