วว. บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล "สมเด็จพระพันปีหลวง"  [2024-07-19]
วว. /จังหวัดปทุมธานี/บ.อาปิโกไฮเทค เปิดตัว "จุลินทรีย์ BioD I วว. ช่วยย่อยสลายตอซังข้าว" ลดปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร  [2024-07-17]
วว. เชิญชวนอบรมฟรี !  ISO 9001 /การขึ้นทะเบียน อย. / สร้างอาชีพ  ในงาน อว. แฟร์ 2024  [2024-07-16]
วว. -สสน.-สทนช. จัด workshop พัฒนาผลผลิตการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าจากน้ำของชุมชน  [2024-07-15]
วว. ร่วมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงภาครัฐ/เอกชน ด้านสุขภาพ นาโนเทคโนโลยีการแพทย์สากล @ Spain-Thailand Innovation Forum  [2024-07-12]