tistrname
สาระสำคัญในสัญญา
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

สาระสำคัญในสัญญา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
วันที่รายละเอียดkey no.
4 มี.ค. 2562ซื้อลิขสิทธ์การใช้งานโปรแกรม Spss จำนวน 2 Licenses แบบ Concurrent User โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มี.ค. 2562ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4 80 แกรม Gold Leaf ฉลากเขียวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มี.ค. 2562ช1/2562 เช่ารถประจำตำแหน่าง รองผู้ว่าการบริหาร พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี
4 มี.ค. 2562จ.43/2562 จ้างงานปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มี.ค. 2562ซ.78/2562 ซื้อเครื่องระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์บนพท้นโลก (GPS)
4 มี.ค. 2562ซ.74/2562 ซื้อเครื่องทดสอบความต้านทานแรงกระแทกของท่อพลาสติด
4 มี.ค. 2562จ.48/2562 จ้างบำรุงรักษาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (MTIC)และอาคารศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ
28 ก.พ. 2562ซ.72/2562 ซื้อเครื่องัดพื้นที่รากพืชด้วยระบบสแกนอากาศ
28 ก.พ. 2562ซ.72/2562 ซื้อเครื่องัดพื้นที่รากพืชด้วยระบบสแกนอากาศ
28 ก.พ. 2562ซ.89/2562 ซื้อตู้เก็บรักษาสาหรา่ยทดสอบชนิดควบคุมอุณหภูมิและแสงสำหรับงานทดสอบความทนทานต่อสาหร่ายในสีอุตสาหกรรม
28 ก.พ. 2562ซ.76/2562 ซื้อเครื่องตรวจวัดสภาพการใช้งานรถไฟด้วยเทคโนโลยีคลื่นเสียง
28 ก.พ. 2562ษ.2/2561 จ้างที่่ปรึกษาสำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใขจ ความต้องการและความภักดีของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และการให้บริการ
28 ก.พ. 2562ษ.1/2561 จ้างที่ปรึกษาประเมินผลลัพธ์และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม จากผลการดำเนินการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
28 ก.พ. 2562ซ.82/2562 ซื้อเครื่องตรวจสอบความแข็งรอยเชื่อมราบแบบ Aluminothermic ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 ก.พ. 25626210002156 จ้างค่าสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน Standaard Weight Set Class E1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2562จ.45/2562 จ้างซ่อมระบบถังบำบัดน้ำเสีย อาคารถ่ายเทคโนโลยี และอาคารวิจัยและพัฒนา2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2562ซ.70/2562 ตู้บ่มเพาะเชื้อชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชั้นสัมพันธ์สำหรับงานทดสอบความทนทานต่อเชื่อราในสีอุตสาหกรรม
18 ก.พ. 2562ซ.75/2562 เครื่องมือทอสอบจุดวาบไฟของตัวอย่างสารระเหยง่ายโดยใช้สารปริมาณน้อยแบบถ้วยปิดโดยอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์
18 ก.พ. 2562จ.39/2562 จ้างออกแบบและผลิตรายงานประจำปี 2561
18 ก.พ. 2562ซ.73/2562 เครื่องติดตามและวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางชีวภาพของเซลล์ผิวหนังจำลองด้วยแสงฟลูออเรสเซนต์
18 ก.พ. 2562ซ.77/2562 ครุภัณฑ์สำหรับอาคารที่พักอาศัย 2 ชั้น ชั้นละ 10 ห้อง
18 ก.พ. 2562ซ.71/2562 เครื่องวิเคราะห์สีใบพืชด้วยแสงซีนอนและซิลิคอนโฟโต้เซลล์พร้อมอุปกรณ์
18 ก.พ. 2562จ.47/2562 จ้างบริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว 150/50 Mbps
18 ก.พ. 2562จ.46/2562 จ้างซ่อมประตูหนีไฟ อาคารวิจัยและพัฒนา1 อาคารวิจัยและพัฒนา2 และอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
18 ก.พ. 25626210002167 จ้างซ่อมหม้อแปลง 1000 KAV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2562จ.44/2562 จ้างต่อสัญญาการบริการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
18 ก.พ. 2562ซ.49/2562 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์
5 ก.พ. 2562ซ.62/2562 เครื่องสกัดกลิ่นจากพืช
5 ก.พ. 2562ซ.67/2562 เครื่องตรวจวัดพลวัตรของล้อรถไฟ
5 ก.พ. 2562จ.1/2562 จ้างต่อสัญญาการใช้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยานิคมอุตสาหกรรมบางปู
5 ก.พ. 2562ซ.66/2562 เครื่องสอบเทียบเครื่องมือวัดค่าความเป็นกรดด่างในอาหาร
5 ก.พ. 25626210001846 จ้างจัดกิจกรรมและจัดนิทรรศการ นายกรัฐมนตรีพบวิสาหกิจชุมชุน เศรษฐิจฐานรากของประเทศ
5 ก.พ. 2562ซ.50/2562 ซื้อระบบปรับอากศและระบายอากาศ
5 ก.พ. 2562จ.31/2562 จ้างซ่อมและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ อาคารภายใน วว เทคโนธานี
7 ม.ค. 2562จ.19/2562 จ้างการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร จำนวน 7 โครงการ
7 ม.ค. 2562จ.8/2562 จ้างการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการศึกษา PH ในน้ำด่างเพื่อประกอบการทำน้ำครามธรรมชาติ
7 ม.ค. 2562จ.26/2562 จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาระบบลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ม.ค. 2562ซ.1/2562 เช่ารถประจำตำแหน่าง รองผู้ว่าการบริหาร พร้อมพนักงานขับรถ
20 ธ.ค. 2561จ.18/2561 จ้างการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร
20 ธ.ค. 2561จ.22/2562 จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ โครงการ 1 ตำบล1 นวัตกรรมเกษตร
20 ธ.ค. 2561ซ.27/2562 ซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณลักษณะของโปรตีน DNA ในการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
20 ธ.ค. 2561ซ.31/2562 ซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาทางเคมรแบบมัลติโหมด
20 ธ.ค. 2561ซ.20/2562 ซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องสำนักงาน
20 ธ.ค. 2561ซ.22/2562 ซื้อเครื่องวิเคราะห์ระดับความหืนของผลิตภัณฑ์อาหารและน้ำมัน
20 ธ.ค. 2561ซ.38/2562 ซื้อเครื่องรีดยาง 2 ลูกกลิ้ง
20 ธ.ค. 2561ซ.28/2562 รถขุดขนาดเล็ก 38 แรงม้า พร้อมห้องโดยสารปรับอากาศและอุปกรณ์เสริม
20 ธ.ค. 2561จ.89/2561 จ้างโครงการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร
20 ธ.ค. 2561ซ.34/2562 ซื้อเครื่องวัดค่าของสีในตัวอย่างสารเติมแต่งอาหารและตัวอย่างอุตสาหกรรม
20 ธ.ค. 2561จ.10/2562 จ้างเหมาพัฒนาผู้นำกลุ่ม OTOP ให้มีทักษะในด้านการตลาด การตลาดดิจิทัล และการบริหารจัดการกลุ่ม ภายใต้โครงการ ยกระดับ OTOP ในพื้นที่ 10 จังหวัด
20 ธ.ค. 2561ซ.32/2562 ซื้อเครื่องมือทดสอบความทนทานต่อละอองน้ำเกลือพ่นต่อเนื่องพร้อมอุปกรณ์
เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
ดูข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic