tistrname
สาระสำคัญในสัญญา
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

สาระสำคัญในสัญญา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
วันที่รายละเอียดkey no.
6 มี.ค. 2561เครื่องวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของเบต้ากลูแคน
6 มี.ค. 2561ซ.34/2561 ตู้ทำความเย็นอุณหภูมิ-30 องศาเซลเซียส
6 มี.ค. 2561ซ.33/2561 เครื่องทำปฏิกิริยาเพื่อวิเคระาห์สารเคมี
6 มี.ค. 2561ซ.32/2561 เครื่องวัดความเหนี่ยวนำไฟฟ้า
6 มี.ค. 2561ซ.31/2561 ชุดกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนกึ่งกรวด
6 มี.ค. 2561ซ.29/2561 เครื่องปรับสภาวะห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ
6 มี.ค. 2561ซ.28/2561 เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิทงการแพทย์
6 มี.ค. 2561ซ.27/2561 เครื่องทดสอบความแข็งอเนกประสงค์
6 มี.ค. 2561ซ.26/2561 เครื่องแยกสารด้วยความดันชนิดปานกลางความร้อยไม่น้อยกว่า 120 บาร์
6 มี.ค. 2561ซ.23/2561 ระบบผลิตน้ำความบริสุทธิ์สูง
6 มี.ค. 2561ซ.22/2561 ปรับปรุงระบบสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัย
6 มี.ค. 2561ซ.20/2561 รถยกไฟฟ้า
6 มี.ค. 2561ซ.18/2561 เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมอุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน
6 มี.ค. 2561ซ.17/2561 เครื่องติดตามอัตราการเจริญและจลนพลศาสตร์ของผลิดสารสำคัญ
6 มี.ค. 2561ซ.16/2561 ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการเฉพาะทางพร้อมระบบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ
6 มี.ค. 2561ซ.15/2561 เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช
6 มี.ค. 2561ซ.14/2561 เครื่องวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์
6 มี.ค. 2561ซ.13/2561 เครื่องเตรียมนาโนแคปซูลแบบพ่นฝอย
6 มี.ค. 2561ซ.11/2561 ชุดติดตามพฤติกรรมการตอบสนองต่อสารระเหยของแมลง
6 มี.ค. 2561ซ.10/2561 ชุดปรับปรุงเพ่ิ่มกำลังการผลิตไบโอเมทานอลจากก๊าซชีวภาพ
6 มี.ค. 2561ซ.9/2561 เครื่องวิเคราะห์จีโนไทป์ของจุลินทรีย์
6 มี.ค. 2561ซ.7/2561 เครื่องเตรียมตัวอย่างพลาสติกที่บรรจุอาหารเมื่อใช้ในการทดสอบภาชนะ
6 มี.ค. 2561ซ.6/2561 ระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
6 มี.ค. 2561ซ.4/2561 แบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์สำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ในช่อง Data Center
6 มี.ค. 2561ซ.3/2561 อะไหล่และอุปกรณ์ Filter เครื่องปรับอากาศสำหรับเครื่องควบคุมอากาศปลอดเชื้อ
6 มี.ค. 2561ซ.2/2561 อุปกรณ์ล้างตาฉุกเฉิน
6 มี.ค. 2561ซ.1/2561 อุปกรณ์เครือข่ายต่อเชื่อมหลัก Core-Switch
22 ก.พ. 2561ซ.60/2561 เครื่องมือวิเคราะห์ในงานแร่ธาตุและโลหะหนัก Inductively Coupled Plasma Spectrometer Mass Spectrometer (ICP-MS)
22 ก.พ. 2561ซ.65/2561 ระบบแยกชีวมวลสาหร่ายในระดับห้องปฏิบัติการ
22 ก.พ. 2561ซ.67/2561 ตู้ทดสอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้ำจากก๊อกน้ำและท่อพอลิเอทิลีนพร้อมอุปกรณ์
22 ก.พ. 2561ซ.67/2561 ซื้อตู้ทดสอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้ำจากก๊อกน้ำและท่อพอลิเอทิลีนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
21 ก.พ. 2561 สัญญา จ.19/2561 จ้างค่าก่อสร้างโรงงานผลิตบล็อกประสานชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 2561ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสำหรับผู้บริหาร
13 ก.พ. 2561สัญญา 40/2561 ซื้อเครื่องจำลองสภาวะการเก็บรักษาและการขนส่งของผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์
เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
ดูข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic