tistrname
สาระสำคัญในสัญญา
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

สาระสำคัญในสัญญา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
วันที่รายละเอียดkey no.
18 ก.ย. 2563ซื้อเครื่องกรองขนาด 25 แผ่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ย. 2563ข้อตกลงเลขที่ 1307/2563
14 ก.ย. 2563ซื้อชุดบรรจุผลิตภัณฑ์สุราขาวฯลฯ
14 ก.ย. 2563ซื้อครุภัณฑ์จอภาพ LED พร้อมติดตั้งห้องประชุม กวท. ชั้น ๘ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2563ระบบตรวจสอบและรักษาความปลอดภัย เข้า - ออก จำนวน ๑ ระบบ
11 ก.ย. 2563ซื้อติดตั้งระบบออโต้สไลด์ประตูบานเลื่อนและบานสวิง ฯ
11 ก.ย. 2563ข้อตกลงเลขที่ 1326/2563 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 4 และ -20 องศาเซลเซียส ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
9 ก.ย. 2563ข้อตกลงเลขที่ 1029/2563 จ้างพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่ช่องทางออนไลน์ โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 2563ข้อตกลงเลขที่ 1132/2563 ค่าจ้างซ่อมตัวตรวจวัดก๊าซไฮโดรเจน
9 ก.ย. 2563ข้อตกลงเลขที่ 892/2563จ้างประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Bio Extract Organ
9 ก.ย. 2563ข้อตกลงเลขที่1169/2563 จ้างสำรวจและจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศของ วว. (คลองห้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 2563ข้อตกลงเลขที่1168/2563
9 ก.ย. 2563จ.58/2563 จ้างตรวจวัดมลพิษอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2563ข้อตกลงเลขที่ 1198/2563 จ้างต่ออายุสิทธิ์ในการใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud or teams-Alol Apps ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Licensing แบบ รายปี
8 ก.ย. 2563สัญญาเลขที่ จ.59/2563 จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารปฏิบัติการ 2 ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู)
8 ก.ย. 2563จ้างงานซ่อมรางน้ำรอบบ่อ biogas (ศูนย์สาธิตฯ สถานีวิจัยลำตะคอง) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย. 2563ข้อตกลงเลขที่ 1234/2563 ค่าบริการกำจัดกากสารเคมี วว.เทคโนธานี
2 ก.ย. 2563ข้อตกลงเลขที่1228/2563 ชุดทดสอบการระคายเคืองเนื้อเยื่อผิวหนังจำลอง ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
24 ส.ค. 2563จ้างปรับปรุงผนังด้านหลังห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๘ อาคาร RD1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2563สัญญา จ่.53/2563 เครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติงานสำหรับพนักงานและลูกจ้าง วว.
24 ส.ค. 2563ข้อตกลงเลขที่ 1062/2563 จ้างซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 500 kVA.
24 ส.ค. 2563ข้อตกลงเลขที่ 1135/2563 เครื่องปรับอากาศระบบ Inverter สำหรับห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร ศบท.
24 ส.ค. 2563ข้อตกลงเลขที่ 893/2563 ค่าจ้างติดตั้งระบบระบายอากาศอาคารเก็บสารเคมี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
24 ส.ค. 2563ข้อตกลงเลขที่ 893/2563 ค่าจ้างติดตึั้งระบบระบายอากาศอาคารเก็บสารเคมี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
24 ส.ค. 2563จ.40/2563 ค่าจ้างเหมาบริการวิชาการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาเชิงลึกฯ แก่เกษตรกรผุ้ผลิต ผู้ประกอบการ
20 ส.ค. 2563ซื้ออุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้าย ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
14 ส.ค. 2563จ้างการผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าว นวัตกรรมทำเงินกับ วว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ส.ค. 2563จ้างเหมาบริการคนงานคัดแยกขยะเดินระบบเครื่องจักรภาในอาคารคัดแยกขยะ ตพบลตาลเดืยว
5 ส.ค. 2563ค่าจ้างปรับปรุงหลังคา SKY LIGHT อาคาร 1 ศทม. บางปู
17 ก.ค. 2563ข้อตกลงเลขที่ 850/2563 เครื่องกำเนิดละอองอนุภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ค. 2563ข้อตกลงเลขที่ 863/2563 จ้างติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนก (ตาข่าย)
17 ก.ค. 2563ข้อตกลงเลขที่ 870/2563 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
17 ก.ค. 2563ข้อตกลงเลขที่ 849/2563 เครื่องทำปฏิกริยาละอองลอย (Dilution system)
17 ก.ค. 2563จ.38/2563 จ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาเชิงลึก
17 ก.ค. 2563จ.38/2563 จ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาเชิงลึก
17 ก.ค. 2563ข้อตกลงเลขที่ 873/2563 จ้างการปรับปรุงโปรแกรมระบบรับงานบริการของศพว.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 2563ซ.62/2563 เครื่องวัดความเข้มแสงฝุ่นละอองลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 2563ข้อตกลงเลขที่ 837/2563 ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ค. 2563ข้อตกลงเลขที่ 745/2563 งานจ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะและแร่ธาตุฯ
14 ก.ค. 2563ข้อตกลงเลขที่ 729/2563 เครื่องชั่งไฟฟ้าความละเอียด 4 ตำแหน่งพร้อมเครื่องพิมพ์ผล
14 ก.ค. 2563ข้อตกลงเลขที่ 747/2563 อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต
14 ก.ค. 2563จ.39/2563 จ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาเชิงลึกฯในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธิ์และใกล้เคียงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค. 2563ข้อตกลงเลขที่ 748/2563 การเพิ่มศักยภาพในการจำหน่ายและลดความสูญเสียมะม่วงล้นตลาดด้วยบรรจุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ค. 2563ค่าจ้างซ่อมท่อน้ำและตะแกรงดักกลิ่นอาคาร Admin และอาคาร RD2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจะ
2 ก.ค. 2563ข้อตกลงเลขที่ 746/2563 หมื้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไปน้ำขนาด 100 ลิต
25 มิ.ย. 2563จ.54/2563 จ้างปรับปรุงห้องศนส. (1432) เป็นห้อง ARCHIVE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2563จ้างเดินสายสำหรับเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 งาน
15 มิ.ย. 2563ข้กตกลงเลขที่ 688/2563 จ้างบริการบำรุงรักษาและดูแลระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้อ อาคารเภสัชวิทยาและพิษวิทยา(อาคารสัตว์ทดลอง)
15 มิ.ย. 2563ข้อตกลงที่ 687/2563 จ้างซ่อมบำรุงไฟฉุกเฉินและป้ายบอกทางหนีไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2563ษ.5/2563 จ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบประปากำลังการผลิต 50 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
ดูข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic