tistrname
สาระสำคัญในสัญญา
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

สาระสำคัญในสัญญา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
วันที่รายละเอียดkey no.
20 ธ.ค. 2561จ.10/2562 จ้างเหมาพัฒนาผู้นำกลุ่ม OTOP ให้มีทักษะในด้านการตลาด การตลาดดิจิทัล และการบริหารจัดการกลุ่ม ภายใต้โครงการ ยกระดับ OTOP ในพื้นที่ 10 จังหวัด
20 ธ.ค. 2561ซ.32/2562 ซื้อเครื่องมือทดสอบความทนทานต่อละอองน้ำเกลือพ่นต่อเนื่องพร้อมอุปกรณ์
20 ธ.ค. 2561ซ.16/2562 ซื้อเครื่องอัดขึ้นรูปยางระบบสูญญากาศ
20 ธ.ค. 2561ซ.26/2562 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
20 ธ.ค. 2561ซ.33/2562 ซื้อเครื่องผสมอินเตอร์เมช
20 ธ.ค. 2561ซ.25/2562 ซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างวิเคราะห์สารในกลุ่มโพลิฟีนอล
20 ธ.ค. 2561ซ.3/2562 ซื้อเครื่องตรวจสอบการกัดกร่อนแบบสแกน
20 ธ.ค. 2561จ.28/2562 จ้างค่าจ้างผลิตสื่อประชาสัมธ์ ประกอบด้วย ปฏิทินตั้งโต๊ะ 7,000 ชุด บัตรอวยพร 3,800 แผ่น สมุดบันทึก 3800 เล่ม กระเป๋าผ้ากระสอบสำหรับบรรจุ
20 ธ.ค. 2561ซ.14/2562 ซื้อชุดทดสอบการลามไฟชิ้นส่วนอากาศยานชนิดแบบแนวตั้ง แบบแนวนอนและแบบเอนกประสงค์
20 ธ.ค. 2561ซ.40/2562 ซื้อเครื่องเพิ่มประสิทธิภาพการวัดเครื่องมือแพทย์ด้วยวิชั่น
20 ธ.ค. 2561จ.32/2562 จ้างการทดสอบแบบไม่ทำลายภาคสนาม ณ บริษัท โรงไฟฟ้าหงสา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
20 ธ.ค. 2561ซ.31/2562 ซื้อเครื่องฉีดขึ้นรูป
20 ธ.ค. 2561ซ.42/2562 เครื่องเตรียมตัวอย่างวัสดุผสมระดับนาโนเมตร
20 ธ.ค. 2561ซ.39/2562 ซื้อเครื่องจำลองสภาวะอากาศ สำหรับการทดสอบความคงทนของวัสดุ
20 ธ.ค. 2561จ.4/2562 จ้างเหมาให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการสำนักงาน
20 ธ.ค. 2561ซ.21/2562 ซื้อเครื่องกำเนิดไนโตรเจนสำหรับเครื่องตรวจวัดสารด้วยหลักการกระเจิงแสง
20 ธ.ค. 2561ซ.10/2561 ซื้อเครื่องวิเคราะห์สารในกลุ่มไดเปปไทด์
20 ธ.ค. 2561ซ.23/2562 ซื้อเครื่องย่อยสลายตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์กรดอะมิโนและสารเปปไทด์
20 ธ.ค. 2561ซ.48/2562 ซื้อเครื่องมือเตรียมตัวอย่างและบรรจุสุญญากาศของตัวอย่างวัสดุอ้างอิงพร้อมอุปกรณ์
20 ธ.ค. 2561จ้างจัดงานเปิดตัวเครื่องหมายการรับรองโครงการการสร้างศักยภาพ
13 ธ.ค. 2561ซื้อชุดทดสอบฤทธฺ์คุ้มกันและต้านการอักเสบจำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธ.ค. 2561ซื้อ MIC Test Strips จำนวน 8 ชนิด ชนิดละ 5 กล้่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย. 2561จ.22/2562 จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ โคงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร จำนวน 1 งาน
27 พ.ย. 2561จ.18/2561 จ้างการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเษตร
27 พ.ย. 2561จ.18/2561 จ้างการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร ประกอบด้วยโครงการ การยืดอายุปลาเส้นแดดเดียวชนิดพร้อมรับประทาน
27 พ.ย. 2561จ.9/2562 จ้างต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร ประกอบด้วย การพัฒนากระบวนการทำกล้วยแ่ผ่น และการพัฒนาและปรับปรุง
27 พ.ย. 2561จ.23/2562 จ้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่าง ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่
27 พ.ย. 2561จ.17/2562 จ้างเหมาจัดนิทรรศการ มหกรรมวิทย์แก้ขน ด้วย 108 นวัตกรร
27 พ.ย. 2561จ.12/2562 จ้างการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตรกรรม เกษตร โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของเตาเผาถ่ายชีวภาพ
27 พ.ย. 2561จ.7/2562 จ้างผลิตสื่อภาพยนต์การประชาสัมพันธ์โครงการวิทย์แก้จน
27 พ.ย. 2561จ.102/2561 จ้างพัฒนาเว็ปไซต์รับผลิตสินค้าผลไม้ทางเทคโนโลยี
27 พ.ย. 2561จ.20/2562 จ้างการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร ประกอบ 10 โครงการ
27 พ.ย. 2561จ.93/2561 จ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสารด่วน
27 พ.ย. 2561ซ.6/2562 รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
27 พ.ย. 2561ซ.13/2562 เครื่องทดสอบความต้านการเรียงซ้อน
27 พ.ย. 2561ซ.19/2561 เครื่องทำแห้งเยือกแข็งสูญญากาศ
27 พ.ย. 2561ซ.4/2562 เครื่องวิเคระาห์สารสกัดธรรมชาติในกลุ่มสารไฟโตนิวเทรียนท์
27 พ.ย. 2561ซ.2/2562 กระดาษบรรจุสำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 ล็อต
27 พ.ย. 2561ซ.5/2562 เครื่องบรรจุสินค้าใส่ก่ล่องแบบกึ่งอัตโนมัติ
27 พ.ย. 2561ซ.30/2562เครื่องเตรียมแกรนูลสารสกัดในระดับไมโครเมตร
27 พ.ย. 2561ซ.18/2561ครุภัณฑ์ประกอบอาคารทดสอบและพัฒนาระบบขนส่งทางราง
27 พ.ย. 2561ซ.17/2562 กล้องถ่ายรูปพืชแบบพกพาพร้อมอุปกรณ์
27 พ.ย. 2561ซ.1/2562 ซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเครือข่าย
27 พ.ย. 2561ระบบสูบน้ำจากเขื่อลำเชียงสามายังสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
27 พ.ย. 2561จ.30/2562 จ้างออกแบบเครื่องหมายการรับรองโครงการการสร้างศักยภาพด้านการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์และบริการครบวงจร
27 พ.ย. 2561ซ.8/2562 เครื่องตรวจสรีระวิทยาของพืชพร้อมอุปกรณ์
27 พ.ย. 2561ซ.12/2562 เครื่องเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์สารในกลุ่มแคโรทีนอยด์
27 พ.ย. 2561ซ.9/2562 เครื่องทดสอบความต้านแรงกดของกระดาษ
27 พ.ย. 2561ซ.29/2562 เครื่องบันทึกข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
27 พ.ย. 2561ซ.15/2562 เครื่องมือวิเคราะห์ผิววัสดุระดับนาโนเมตร
เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
ดูข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic