โครงการ SMEs Export Studio 2023(TPC News @ PressCenter)


ข่าว ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย

ดร. รัชนีวรรณ กุลจันทร์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และทีมงาน ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการ SMEs Export Studio 2023 เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน SMEs ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาสินค้าและภาพลักษณ์ต่อการทำธุรกิจ หรือการทำตลาดที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ในวันที่ 20 ก.ค. 2566

ประมวลภาพ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ:- สินค้าปลอดภัย…ด้วยกล่องกระดาษลูกฟูก วันที่ 28-29 มิ.ย. 66 ณ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว.บางเขน

ศบท. จัดฝึกอบรมในหัวข้อ PACKAGING TECHNOLOGY ให้กับคณะผู้แทนจากบริษัทเอกชนด้านบรรจุภัณฑ์จากประเทศศรีลังกา พร้อมกับจัดศึกษาดูงานด้านบรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์ ที่ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย , บริษัท TPN FLEXPAK – THUNG HUA SINN GROUP, ตลาดไทย และงาน PROPAK ASIA 2023 ณ ไบเทคบางนา รวมถึงการพูดคุยจับคู่ธุรกิจกับสภาอุตสาหกรรม และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางการดำเนินงานในด้านการนำเข้าและส่งออกบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหาร และความร่วมระหว่างประเทศในอนาคต วันที่ 13-17 มิ.ย. 2566Visits: 95