ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. หารือบริษัท มาสเตอร์คิง ฟรุตส์ จำกัด พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับยืดอายุผลไม้

นางสาวรัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หารือร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท มาสเตอร์คิง ฟรุตส์ จำกัด เกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับยืดอายุผลไม้ โดยมีนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญศูนย์การบรรจุหีบห่อไทยเข้าร่วมหารือ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ อาคารศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว.บางเขน