บริการ OCB services

งานตรวจประเมินและให้การรับรอง

งานบริการฝึกอบรม และจัดสัมมนา


ขอรับบริการ สรร. ผ่านทางระบบออนไลน์

การติดต่อ

สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. (66) 0-2577-9371, (66) 0-2577-9373-4
มือถือ (66) 08-9900-5308
แฟ็กซ์ (66) 0-2577-9372


 • บริการตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพ
  โทร. (66) 0-2577-9371 คุณศุภานิช
  E-mail supanij@tistr.or.th
 • บริการตรวจประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์และบริการ
  โทร. (66) 0-2577-9373 คุณภัทรพรรณ หรือคุณชลธิชา
  E-mail pataraphan@tistr.or.th, chonticha_n@tistr.or.th
 • งานบริการอื่น
  โทร. (66) 0-2577-9373 คุณนงนภัส
  E-mail nongnapas@tistr.or.th

Visits: 580