ศบท. ในงาน PackPrint International 2023 และ Corrutec Asia 2023

ศบท. ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจ้ย และบริการอย่างครบวงจรในงาน PackPrint International 2023 และ Corrutec Asia 2023 มหกรรมการพิมพ์,บรรจุภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกและได้ร่วมจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “Improving Quality Assurance Through Packaging …

View More ศบท. ในงาน PackPrint International 2023 และ Corrutec Asia 2023

ศบท. ต้อนรับคณะจากกรมการขนส่งทางบก และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 4 ก.ย. 66

นางสาว รัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์ ผอ.ศบท. และคณะ ได้ต้อนรับคณะจากกรมการขนส่งทางบก และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาและพัฒนาศักยภาพการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าอันตรายทางถ…

View More ศบท. ต้อนรับคณะจากกรมการขนส่งทางบก และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 4 ก.ย. 66

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ต้อนรับคณะ Mr. Pratheep Kumar Arumugam, Director Productivity Software (ePS)

นางสาว รัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์ ผอ.ศบท. และคณะ ได้ต้อนรับ Mr. Pratheep Kumar Arumugam ,Director Productivity Software (ePS) เป็นผู้นำระดับโลกในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ โดย ศบท. และบริษัท ได้ริเริ่มความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน รวมถึงการจัดสัม…

View More ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ต้อนรับคณะ Mr. Pratheep Kumar Arumugam, Director Productivity Software (ePS)

ศบท. กับโครงการ SMEs Export Studio 2023 เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน SMEs

วว. จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน SMEs ไทย ทีมศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย นำโดย ดร. รัชนีวรรณ กุลจันทร์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และทีมงาน ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการ SMEs Export Studio 2023 เพ…

View More ศบท. กับโครงการ SMEs Export Studio 2023 เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน SMEs

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทดสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติก ระหว่างวันที่ 9-10 ส.ค. 66

วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทดสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติก และได้รับเกียรติจากนางสาวรัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานสัมมนา โดยการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ…

View More สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทดสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติก ระหว่างวันที่ 9-10 ส.ค. 66

ความเชี่ยวชาญของ TPC (Proficiency)

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญในด้านบรรจุภัณฑ์ ทั้งการทดสอบและการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน การทดสอบที่ ศบท. ให้บริการมีทั้งการทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตามมาตรฐานสากลด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้ร…

View More ความเชี่ยวชาญของ TPC (Proficiency)

วารสารการบรรจุภัณฑ์

วารสารการบรรจุภัณฑ์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 ฉบับที่ 4 วารสารการบรรจุภัณฑ์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 ฉบับที่ 4

View More วารสารการบรรจุภัณฑ์

ติดต่อผู้ผลิต (List of Suppliers)

รายชื่อผู้ผลิต ด้านการบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทยโดย : TPC ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว.

View More ติดต่อผู้ผลิต (List of Suppliers)