การสัมมนาเรื่อง Packaging Quality and Cost Saving (TPC News)

วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย การสัมมนาเรื่อง Packaging Quality and Cost Savingโดยการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพบรรจุภัณฑ์ ให้ได้คุณสมบัติตามความต้องการในทุกด้าน เพื่อไม่เป็นอุปสรรคต่อการผลิตและการใช้งาน รวมถึ…

View More การสัมมนาเรื่อง Packaging Quality and Cost Saving (TPC News)

การฝึกอบรมเรื่อง การทดสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (TPC News)

วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย จัดการฝึกอบรมเรื่อง การทดสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งโดยการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับมาตรฐานสากลระดับ นานาชาติ เพื่อช่วยรัก…

View More การฝึกอบรมเรื่อง การทดสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (TPC News)

การฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร เพื่อยกระดับวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม SMEs (TPC News)

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดการฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร เพื่อยกระดับวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม SMEs …

View More การฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร เพื่อยกระดับวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม SMEs (TPC News)

วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย เข้าร่วมงานการประชุม WPO (World Packaging Organization) และงานแจกรางวัล WorldStar Awards Ceremony

นางสาวรัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์ ผอ.ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) เข้าร่วมงานการประชุม WPO (World Packaging Organization) และงานแจกรางวัล WorldStar Awards Ceremony 2024 ซึ่งปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งจัดขึ้นในงาน Propa…

View More วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย เข้าร่วมงานการประชุม WPO (World Packaging Organization) และงานแจกรางวัล WorldStar Awards Ceremony

วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) และหน่วยงานจากประเทศกัมพูชา ภาครัฐ มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี สมาคมและผู้ประกอบการภาคเอกชน

คณะผู้แทนจาก United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) และหน่วยงานจากประเทศกัมพูชา ภาครัฐ มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี สมาคมและผู้ประกอบการภาคเอกชน เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) วว. บาง…

View More วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) และหน่วยงานจากประเทศกัมพูชา ภาครัฐ มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี สมาคมและผู้ประกอบการภาคเอกชน

วว. โดย ดร.รัชนีวรรณ กุลจันทร์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ กบน. เข้าร่วมสัมมนา SMEs Export Studio Innovate for Green Future

วว. โดย ดร.รัชนีวรรณ กุลจันทร์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ กบน. เข้าร่วมสัมมนา SMEs Export Studio Innovate for Green Future เพื่อเป็นวิทยากร ให้คำแนะนำผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการสร้างแบรนด์ พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นผู…

View More วว. โดย ดร.รัชนีวรรณ กุลจันทร์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ กบน. เข้าร่วมสัมมนา SMEs Export Studio Innovate for Green Future

วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ให้การต้อนรับ บริษัท จัณวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

นางสาวรัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์ ผอ.ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมด้วยนักวิชาการจาก ศบท.วว. ให้การต้อนรับ บริษัท จัณวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด เพื่อเข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการเกี่ยวกับการทดสอ…

View More วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ให้การต้อนรับ บริษัท จัณวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ให้การต้อนรับ คุณปรางทิพย์ คงฤทธิศึกษากร ที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงโคลัมโบ คุณ Sanjeewani Rasaiya, Clerk, Royal Thai Embassy in Colombo รวมทั้งเจ้าหน้าที่จาก EDB และคณะนักธุรกิจจากศรีลังกา

นางสาวรัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์ ผอ.ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมด้วยนักวิชาการจาก ศบท.วว. ให้การต้อนรับ คุณปรางทิพย์ คงฤทธิศึกษากร ที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงโคลัมโบ คุณ Sanjeewani Rasaiya, Clerk, Royal Tha…

View More วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ให้การต้อนรับ คุณปรางทิพย์ คงฤทธิศึกษากร ที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงโคลัมโบ คุณ Sanjeewani Rasaiya, Clerk, Royal Thai Embassy in Colombo รวมทั้งเจ้าหน้าที่จาก EDB และคณะนักธุรกิจจากศรีลังกา

การฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร เพื่อยกระดับวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม SMEs (TPC News)

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดการฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร เพื่อยกระดับวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม SMEs …

View More การฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร เพื่อยกระดับวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม SMEs (TPC News)

วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(TPC News)

นักวิชาการจาก ศบท.วว. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทดสอบคุณภาพวัสดุบรรจุภัณฑ์ และการทดสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ ศบท. วว. บางเขน Visits: 15

View More วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(TPC News)