เตรียมพบกับทีมงานของ MPAD ในงาน Oil & Gas Road Show 2024 ที่ โรงแรม Golden City จ.ระยอง (10-12 ก.ค. 2567) มาบรรยายในหัวข้อ “การประเมินความเสียหายจากความความคืบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี”

Visits: 7

View More เตรียมพบกับทีมงานของ MPAD ในงาน Oil & Gas Road Show 2024 ที่ โรงแรม Golden City จ.ระยอง (10-12 ก.ค. 2567) มาบรรยายในหัวข้อ “การประเมินความเสียหายจากความความคืบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี”

ทะเบียนรายชื่อลูกค้า OCB ที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์และบริการ

Visits: 117

View More ทะเบียนรายชื่อลูกค้า OCB ที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลงานของ MPAD

งานวิจัยที่เชี่ยวชาญ (Research Focus) บริการวิเคราะห์สาเหตุความเสียหายเชิงโลหะวิทยา ศพว. สามารถให้บริการวิเคราะห์ความเสียหายเชิงโลหะวิทยา สำหรับชิ้นส่วนและโครงสร้างทางวิศวกรรมในภาคอุตสาหกรรมทุกประเภท ความเสียหายของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และโครงสร้…

View More ผลงานของ MPAD