เตรียมพบกับทีมงานของ MPAD ในงาน Oil & Gas Road Show 2024 ที่ โรงแรม Golden City จ.ระยอง (10-12 ก.ค. 2567) มาบรรยายในหัวข้อ “การประเมินความเสียหายจากความความคืบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี”

Visits: 17

View More เตรียมพบกับทีมงานของ MPAD ในงาน Oil & Gas Road Show 2024 ที่ โรงแรม Golden City จ.ระยอง (10-12 ก.ค. 2567) มาบรรยายในหัวข้อ “การประเมินความเสียหายจากความความคืบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี”

วว. ได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยงานประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของหม้อน้ำ…แห่งแรกของประเทศไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้รับการอนุมัติจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นหน่วยงานประเมินอายุการใช้งานที่เหลือ (Remaining Life Assessment) ขอ…

View More วว. ได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยงานประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของหม้อน้ำ…แห่งแรกของประเทศไทย

หลักสูตร: การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

หลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานISO/IEC 17025:2017จัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)ให้กับ บริษัท โพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2567 ทางศพว. ได้มีบริการงานให้คำปรึกษา และช่วยในการขอ…

View More หลักสูตร: การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017