หลักสูตร: การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

หลักสูตร
การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามข้อกำหนดมาตรฐาน
ISO/IEC 17025:2017
จัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ให้กับ บริษัท โพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2567

ทางศพว. ได้มีบริการงานให้คำปรึกษา และช่วยในการขอระบบ ISO/IEC 17025:2017

หากท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ 02-577-9068

Visits: 24