วว. เตรียมยกทัพโชว์งานวิจัย บริการ วทน. เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย ในงาน ProPak  Asia & Fi Asia 2023

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  พร้อมนำผลงานวิจัยและงานบริการอุตสาหกรรม ผลสำเร็จจากการพัฒนาต่อยอดโดยใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  (วทน.) จัดแสดงโชว์ในงาน  ProPak  Asia 2023  นิทรรศการแสดงสินค้าและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์  ครั้งที่ 30 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14–17 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค  และงาน  Fi Asia 2023  นิทรรศการแสดงสินค้า เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านส่วนผสมอาหารแห่งเอเชีย ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20–22 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  จัดโดย อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทยและหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน  อาทิ  วว. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย  เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์ให้เกิดการสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมอาหารทั้ง Eco System ของประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันและเป็นผู้นำของตลาดโลกได้  ทั้งในแง่กระบวนการผลิต (Processing) รวมถึงการบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อผลักดันให้ไทยกลายเป็น Hub แห่งนวัตกรรมใหม่ๆ ในกระบวนการผลิต

ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ  วว. พร้อมด้วย ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานหอการค้าไทยและนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย (ที่ 2 จากซ้าย) นายเจริญ แก้วสุกใส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากขวา) และคุณรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผอ.กลุ่มงานภูมิภาคอาเซียน อินฟอร์ม่าฯ  ร่วมแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงาน ***วันที่ 27 มี.ค. 2566 ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท***

ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ วว.  กล่าวในฐานะที่ วว. ร่วมเป็นพันธมิตรในการจัดงาน  ProPak  Asia 2023  และFi Asia 2023  ว่า  มุ่งเสนอผลงาน วว. ที่มีส่วนช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ MSMEs , SMEs  ในเรื่อง Processing และ Packaging  ทั้งด้านองค์ความรู้ บุคลากร เครื่องมือที่สามารถช่วยผู้ประกอบการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานทั้งในประเทศและระดับสากล ได้รับการยอมรับ สามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศ  ผ่านการดำเนินงานของศูนย์เชี่ยวชาญต่างๆ รวมถึงการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่พร้อมบริการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยงานวิจัยและยกระดับการผลิต หรือทดลองผลิตเพื่อทดลองตลาด ก่อนยกระดับสู่เชิงพาณิชย์ เป็นการช่วยลดความเสี่ยงให้กับผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน  โดย วว. พร้อมให้บริการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การเพิ่มมูลค่าหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีรูปแบบและขั้นตอนการดำเนินงานที่ครอบคลุมตั้งแต่ การรับฟังแนวความคิดของผู้ประกอบการ (Idea) การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและแก้ไขปัญหา (Prototype & Solution) การบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ การขยายขนาดการผลิตจากห้องทดลองสู่ระดับการผลิตจริง (Scale Up) การพัฒนาระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้า (Product & Management  System) ตลอดจนการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ (Commercialization) ทั้งการส่งเสริมด้านการตลาดและเชื่อมโยงด้านการเงิน เป็นต้น

“…ปัจจุบันงานวิจัยไม่ได้เป็นเพียงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือองค์ความรู้ใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ผลิตภัณฑ์แทบทุกประเภทมีบรรจุภัณฑ์เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีการใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตและการบรรจุที่ถูกต้องเหมาะสม จะสามารถช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์ให้นานขึ้น สามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ใกล้เคียงกับเมื่อเริ่มต้นผลิต รวมทั้งมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดังนั้น งานวิจัยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัสดุบรรจุภัณฑ์ เทคนิคและเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูป เทคโนโลยีการบรรจุ บรรจุภัณฑ์อาหารที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามความต้องการการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ภายใน เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการบริโภคหรือทำหน้าที่เป็นภาชนะไปด้วยในตัว ต้องผ่านความร้อนจากเตาไมโครเวฟ หรือสามารถทนความร้อนของน้ำร้อนได้ เป็นต้น ล้วนเป็นผลจากงานวิจัยที่มีการนำมาใช้งานให้เหมาะสมกับ trend และวิถีชีวิตในปัจจุบันของเราดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ หากจะให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะต้องมีการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน…” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ วว.   กล่าวต่อว่า  ในงาน  ProPak  Asia 2023  และ Fi Asia 2023   วว. ยังจะมีการนำเสนอValue Chain และการเป็น Total Solution ในการช่วยผู้ประกอบการให้เดินหน้าต่อไปในอุตสาหกรรมได้อย่างเข้มแข็ง โดยปัจจุบัน วว. นำเทคโนโลยีดิจิทัล “วว. JUMP” เข้ามาใช้ในการให้บริการลูกค้า  ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระบบบริการลูกค้าออนไลน์  ที่มีความสะดวก  รวดเร็ว  ตอบโจทย์ลูกค้า  และลดขั้นตอนดำเนินงาน  เป็นการปรับเปลี่ยนการดำเนินเพื่อเป็นองค์กรดิจิทัล (Smart Organization)   รวมถึงการอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้าที่มาติดต่อประสานงาน ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง “วว. JUMP” ผ่านเว็บไซต์ วว. www.tistr.or.th (https://tistrservices.tistr.or.th/)  หรือค้นหาผ่าน  Google   โดยพิมพ์คำว่า  “วว. JUMP” สามารถเข้าถึงระบบงานบริการออนไลน์ของ วว. ได้ตลอด  24  ชั่วโมง  พร้อมทั้งค้นหางานบริการต่างๆ ของ วว. หรือ พิมพ์ข้อความที่สงสัย  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตอบคำถามให้แก่ทุกท่าน จากการที่ลูกค้าส่งโจทย์และรับการแก้ไขจาก วว.  

“…วว. พร้อมเป็นหุ้นส่วนความสำเร็จและเดินเคียงข้างผู้ประกอบการ  ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และงานบริการ ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในและต่างประเทศ  โดยใช้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ร่วมขับเคลื่อนงานในทุกมิติ  สร้างองค์ความรู้ด้าน วทน. ที่เหมาะสมกับการนำไปใช้และบริบทของพื้นที่  สร้างระบบการดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน  รวมทั้งสร้างการเชื่อมโยงและขยายเครือข่ายทางธุรกิจทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ  สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ดังจะเห็นได้จากผลการดำเนินงานของ วว. ในปี 2565  ก่อให้มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 16,770.7416  ล้านบาท หรือคิดเป็น  17.69 เท่า เมื่อเทียบกับงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรร

  ปัจจุบัน วว. มีทิศทางการวิจัยด้านเทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น  มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในหลากหลายสาขา ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน  ส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ  โดย วว. ให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 200,000 รายการต่อปี  มีจำนวนลูกค้ามากกว่า 10,000 ราย ช่วยผู้ประกอบการลดค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างไปทดสอบต่างประเทศได้มากกว่า 50%  ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน  รวมทั้งให้บริการวิจัยและพัฒนาแก่ OTOP  วิสาหกิจชุมชน  เกษตรกร  ผู้ประกอบการ  MSMEs ,   SMEs,   Startup  ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มมูลค่า ช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ…”  ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   กล่าวสรุปในตอนท้าย 

…………………………………………………………………………………………………….

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360

 E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@tistr  IG : tistr_ig   

YouTube / TIKTOK : @tistr2506