ประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตเรซินแปรใช้ใหม่ชั้นคุณภาพสัมผัสอาหาร (rPET เรซิน)”

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตเรซินแปรใช้ใหม่ชั้นคุณภาพสัมผัสอาหาร (rPET เรซิน)” ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. และ online ผ่านโปรแกรม Zoom วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น.

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/CTnHaaFKFkL5KiTL9