ศบท. กับโครงการ SMEs Export Studio 2023 เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน SMEs

วว. จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน SMEs ไทย ทีมศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย นำโดย ดร. รัชนีวรรณ กุลจันทร์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และทีมงาน ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการ SMEs Export Studio 2023 เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน SMEs ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาสินค้าและภาพลักษณ์ต่อการทำธุรกิจ หรือการทำตลาดที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น วันที่ 16 สิงหาคม 2566

Visits: 16