วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย เข้าร่วมงานการประชุม WPO (World Packaging Organization) และงานแจกรางวัล WorldStar Awards Ceremony

นางสาวรัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์ ผอ.ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) เข้าร่วมงานการประชุม WPO (World Packaging Organization) และงานแจกรางวัล WorldStar Awards Ceremony 2024 ซึ่งปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งจัดขึ้นในงาน Propak Asia 2024 วันที่ 12-15 มิถุนายน 2567

Visits: 13