วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(TPC News)

นักวิชาการจาก ศบท.วว. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทดสอบคุณภาพวัสดุบรรจุภัณฑ์ และการทดสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ ศบท. วว. บางเขน

Visits: 10