สัมมนา เรื่อง Packaging Development การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาดและความต้องการของลูกค้าสัมมนา เรื่อง Packaging Development

สัมมนา เรื่อง สัมมนา เรื่อง Packaging Development การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาดและความต้องการของลูกค้าสัมมนา เรื่อง Packaging Development

วันที่ 5 มิถุนายน 2567

จัดโดยศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย

ณ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย กรุงเทพมหานคร

>>>ใบสมัครสัมมนาเรื่อง Packaging Development<<<

Visits: 95