การฝึกอบรม เรื่อง “Packaging Professional”(TPC News)

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดการฝึกอบรม เรื่อง Packaging Professional” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ครบถ้วนในการสร้างบุคลากรอาชีพด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคทุกประเภท ซึ่งบรรยายโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียง รวมทั้งมีประสบการ์ณมาอย่างยาวนาน

การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านบรรจุภัณฑ์อย่างมืออาชีพ ทั้งการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการต่อยอดธุรกิจ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการทั้งตลาดภายใน และต่างประเทศ

โดยมีนางสาวรัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์ ผอ.ศบท. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากนักวิชาการจากศบท.วว. และผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์จากภายนอกร่วมบรรยายในครั้งนี้

ซึ่งการสัมมนาจัดขึ้นในวันที่ 6 ก.พ. – 12 มี.ค. 2567 (ทุกวันอังคาร)

ณ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย

Visits: 38