tistrname
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)
๒๘ กรกฎาคม : ทรงพระเจริญ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและบุคลากร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
Online e-Book
= เรื่องเด่นจากปกฉบับนี้

ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2567
วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว.
Download PDF รายบทความ คลิกที่ชื่อเรื่องนั้นread
Topic Prominence :การประเมิน Carbon Footprint เพื่อส่งเสริมการพัฒนา Eco-Efficiency อย่างยั่งยืน
ดร.จิราพัชร คำพิเดช
25
Science Talk :วว. กับบทบาทภารกิจ International ด้านการต่างประเทศ บทสัมภาษณ์ ดร.บุณณนิดา โสดา ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ วว.
ศิระ ศิลานนท์ และสลิลดา พัฒนศิริ
20
Digital Review :การทำนายการเติบโตของฐานข้อมูลโดยการใช้ Machine Learning
ศราวุฒิ สิทธารถ ว่าที่ร้อยตรี วรพงศ์ แสงปิยะเพชร และปรียาภรณ์ สุขงาม
(ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล)
25
Inno Trend :รองเท้าหนังนิรภัย = รองเท้าของความปลอดภัย
ศิรดา โชยรัมย์
17
Sciences for Life :ตัวเรือด วายร้ายตัวจิ๋ว ภัยเงียบที่ต้องรีบกำจัด
ดร.ธนภรณ์ ดวงนภา
16
Techno Ideas :ความรู้เบื้องต้น สำหรับการใช้งานเครื่องมือวัด Universal Length Measuring Instruments (ULM)
กีรณา เหลืองหิรัญ และกฤษณะ แต่งเสร็จ
13
Research Updates :การพัฒนาตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ และ ผลิตภัณฑ์มะม่วงอบแห้ง ตอนที่ 1
มยุรา ล้านไชย จิตตา สาตร์เพ็ชร์ สมศักดิ์ เปรมประสงค์ นรา สุประพัฒน์โภคา ทรงเกียรติ รอดแดง และพฤกษ์ วงศ์พาณิชย์
22
TISTR News :วว. คว้า 8 รางวัล จากผลงานนวัตกรรมจัดการขยะชุมชน และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ณ เวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์ นานาชาติเจนีวา ครั้งที่ 49
กองประชาสัมพันธ์
15
หรือ ดาวน์โหลดทั้งฉบับ pdf45
Editor's talk
ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันนับวันมีแต่ความรุนแรงมากขึ้น สภาพอากาศร้อนก็ร้อนจัด ฝนตกลมแรงก็แรงจัด ฝุ่นควันมลพิษก็ยังคงเป็นปัญหาสะสมไม่มีทีท่าจะลดลง มีความพยายามสร้างความตระหนักมาอย่างต่อเนื่องผ่านการรณรงค์รักษ์โลกมากมาย ผ่านการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) การวิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (climate change), พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และมาถึงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กร (Carbon Footprint Organization; CFO) ซึ่งกำลังเป็นเรื่องที่หลายองค์กรชั้นนำให้ความสำคัญมากขึ้น

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 นี้ จะพาท่านผู้อ่าน ไปทำความรู้จักกับการประเมิน CFO เพื่อการพัฒนา Eco-efficiency ในคอลัมน์ Topic Prominence แล้วมาทำความรู้จักบทบาทภารกิจด้านการต่างประเทศของ วว. ให้มากขึ้นกับกองวิเทศสัมพันธ์ วว. ใน Science Talk จากนั้นดูกรณีศึกษาวิจัย การทำนายการเติบโตของฐานข้อมูลโดยการใช้ Machine Learning ของฝ่ายสารสนเทศ ศิริราชพยาบาล กันได้จากคอลัมน์ Digital Review แล้วยังมีบทความที่น่าสนใจก้าวไปพร้อมวิทยาการใหม่ๆ อยู่เสมอในฉบับ

กองบรรณาธิการวารสาร วว. ยินดีรับบทความสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งจากบุคลากรภายใน และเปิดกว้างรับพิจารณาบทความจากหน่วยงานภายนอกด้วย จากประสบการณ์รุ่นสู่รุ่น ย่างเข้าปีที่ 40 ของวารสาร วว.


บรรณาธิการ
editor @ tistr.or.th

วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
จัดทำโดย คณะทำงานวารสารฯ ร่วมกับ สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ ให้สิทธิ์อนุญาตคัดลอกหรือเผยแพร่ต่อได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต (cc)


Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic