tistrname
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.


ดัชนีชื่อเรื่อง ประจำปี 2566
เรียงตาม

Download PDF รายบทความ [ ผู้เขียน ] ดัชนีฉบับ * read
1.- Herbal medicine หรือยาจากสมุนไพร (1)
- ประโยชน์จากของเหลือทิ้งในพืชตระกูลแตง (2)

(1) กรองกาญจน์ กิ่งแก้ว (2) ภัทรวดี เก่งกว่าสิงห์3803-0582
2.- การวัดปริมาณไนตริกออกไซด์ในเซลล์เพาะเลี้ยง (RAW 264.7)
- การวัดปริมาณคอลลาเจนในเซลล์เพาะเลี้ยง

ภัทรวดี เก่งกว่าสิงห์3803-06115
3.- สิ่งเพิ่มพูนความสุข
- ภาวะลมแดด (Heat stroke) ในสัตว์เลี้ยง อันตรายกว่า

- บุญรักษา กัสยากร - วรากร สองเมือง (ตามลำดับ)3802-0570
4.4 ผลิตภัณฑ์เวชสำอางและอาหารเสริม วว. กับ 10 รางวัลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เวทีนานาชาติ บทสัมภาษณ์ คุณอุบล ฤกษ์อ่ำ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว.
ศิระ ศิลานนท์ บุญเรียม น้อยชุมแพ และสลิลดา พัฒนศิริ3802-02178
5.ChatGPT แชตบอตปัญญาประดิษฐ์สนั่นวงการ
ชนะ ปรีชามานิตกุล3801-03115
6.Gen.ใหม่ กับการขับเคลื่อนวิจัยในอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. บทสัมภาษณ์ ดร.โศรดา วัลภา รองผู้ว่าการด้านวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ วว.
ศิระ ศิลานนท์ และสลิลดา พัฒนศิริ3801-02203
7.Microwave-assisted extraction: การสกัดสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ
กรองกาญจน์ กิ่งแก้ว3803-04904
8.PDPA กับบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัล
ดร.ภัทราวุฒิ แสงศิริ3803-03104
9.Smart Contract สัญญาอัจฉริยะบนความมั่นคงปลอดภัยของ Blockchain
ดร.ภัทราวุฒิ แสงศิริ3802-03221
10.กระบวนการผลิตหน่อหวายในน้ำเกลือและหน่อหวายในน้ำใบย่านาง ตอนที่ 1
จิตตา สาตร์เพ็ชร์ และมยุรา ล้านไชย3801-07129
11.กระบวนการผลิตหน่อหวายในน้ำเกลือและหน่อหวายในน้ำใบย่านาง ตอนที่ 2
จิตตา สาตร์เพ็ชร์ และมยุรา ล้านไชย3802-07115
12.กลิ่นและรสจากสาหร่ายขนาดเล็ก
มยุรี ตั้งธนานุวัฒน์ และขวัญจิต ควรดี3801-04130
13.การค้นพบไฮโดรเจลชนิดใหม่เพื่อการประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย์
ดร.สิทธิพงศ์ สรเดช3804-07103
14.การจับบังคับสัตว์ทดลอง
วรากร สองเมือง3804-0560
15.การพัฒนาวัสดุต้านทานการสึกหรอและสารหล่อลื่นด้วยการใช้เทคนิคการทดสอบการสึกหรอ
รุจีภรณ์ นาคขุนทด3801-06123
16.การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นเทคโนโลยีที่ยั่งยืนของชุมชน
อรุณี ชัยสวัสดิ์3801-01283
17.ก๊อกน้ำกับโลหะหนัก
พิจิตรา เกิดผล ศุภวรรณ โนนสืบเผ่า และอธิปัตย์ รัตนะ3801-05146
18.คุณภาพของการวิเคราะห์ทดสอบที่ใช้ได้ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง
ทิพยา จุลหวี ฟอร์จูน ดนัย ศรีทองคำ และวาสนา ชัยทอง3804-0654
19.จากสารสกัดสู่สวยสะกด ด้วย ICOS ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร บทสัมภาษณ์ คุณมณีรัตน์ จัตตุลาภา นักวิจัยและผู้จัดการศูนย์ ICOS วว.
ศิระ ศิลานนท์ บุญเรียม น้อยชุมแพ และสลิลดา พัฒนศิริ3803-02173
20.ชีวิตทำงานในยุคดิจิทัลวิถีใหม่ ก็ใช้ AI ช่วยออกแบบสไลด์งานนำเสนอไปเลยสิ
ศิระ ศิลานนท์3804-0385
21.ทัวร์บูธนวัตกรรมอาหารเพื่ออนาคต วว.BCG : Food for the future @มหกรรมวิทย์ 2566
กองประชาสัมพันธ์3803-01110
22.ทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยบนความท้าทาย ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในงาน STS forum 2023 ประเทศญี่ปุ่น
ดร.วราภรณ์ ศรเดช และ ดร.บุณณนิดา โสดา3804-0193
23.ฟ้าผ่า และการป้องกันอาคาร
ณัฐพงศ์ นิลจรัสวณิช3802-0469
24.มาทำความรู้จัก ห้องความดันลบให้มากขึ้นกันเถอะ
ประภัสสร ภิรมย์ไกรภักดิ์ และกีรณา เหลืองหิรัญ3804-0466
25.ร่วมย้อนวันวานงานนวัตกรรม ในงานกาชาด 100 ปี กับการตลาด วว. ณ ปีที่ 60 - บทสัมภาษณ์ ดร.โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ ผอ.สจท. วว.
ศิระ ศิลานนท์ บุญเรียม น้อยชุมแพ และสลิลดา พัฒนศิริ3804-0290
26.วว. จับมือพันธมิตร ชู “ราชบุรี” เป็นโมเดลจังหวัดต้นแบบยกระดับมาตรฐานผลผลิต/การท่องเที่ยวเชิงเกษตรไทย
กองประชาสัมพันธ์3804-0842
27.วว. ผนึกกำลัง วช. และ มรภ. สร้างโมเดลขับเคลื่อนยกระดับมาตรฐานสถานท่องเที่ยวไทย
กองประชาสัมพันธ์3802-0865
28.วว. วิจัยพัฒนาเครื่องคัดขนาดเมล็ดหมากเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ประหยัดพลังงาน
กองประชาสัมพันธ์3801-08140
29.สบู่ใสจากต้นสารดิน
พงศธร หลิมศิริพงษ์ จิตตา สาตร์เพ็ชร์ และมยุรา ล้านไชย3803-07130
30.เข็มขัดเคลือบยางพาราสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กับ 3 รางวัลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระหว่างประเทศ
ดร.เจต พานิชภักดี3802-01113
31.เทคนิคการตรวจสอบถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามวงรอบเวลา
สุรเดช เตชวาทกุล3802-0668
32.“สะแกราชโมเดล” ต้นแบบการเรียนรู้ ฟื้นฟูป่า สู่ธนาคารธรรมชาติ
กองประชาสัมพันธ์3803-0888
รวม 4,467
* หมายเหตุ : ดัชนีฉบับ = ปีที่ฉบับที่-คอลัมน์ที่ (1 ปี มี 4 ฉบับ ฉบับละ 8 คอลัมน์)
เปิดอ่านแบบ flip e-book ทั้งฉบับ ไปจำนวน 0ครั้ง
ดาวน์โหลดวารสารทั้งฉบับ ไปจำนวน 634ครั้ง
ดาวน์โหลดเป็นรายบทความ ไปจำนวน 4,467ครั้ง
เผยแพร่ไปรวมทั้งสิ้น (0 x 8) + (634 x 8) + 4467 = 9,539ครั้ง

วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ที่จัดทำโดย สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ แต่อนุญาตให้คัดลอกหรือทำซ้ำได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต (cc)


Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic