tistrname
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)
Online e-Book
= เรื่องเด่นจากปกฉบับนี้

ปีที่ 38 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2566
วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว.
Download PDF รายบทความ คลิกที่ชื่อเรื่องนั้นread
Topic Prominence :ทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยบนความท้าทาย ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในงาน STS forum 2023 ประเทศญี่ปุ่น
ดร.วราภรณ์ ศรเดช และ ดร.บุณณนิดา โสดา
51
Science Talk :ร่วมย้อนวันวานงานนวัตกรรม ในงานกาชาด 100 ปี กับการตลาด วว. ณ ปีที่ 60 - บทสัมภาษณ์ ดร.โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ ผอ.สจท. วว.
ศิระ ศิลานนท์ บุญเรียม น้อยชุมแพ และสลิลดา พัฒนศิริ
53
Digital Review :ชีวิตทำงานในยุคดิจิทัลวิถีใหม่ ก็ใช้ AI ช่วยออกแบบสไลด์งานนำเสนอไปเลยสิ
ศิระ ศิลานนท์
35
Inno Trend :มาทำความรู้จัก ห้องความดันลบให้มากขึ้นกันเถอะ
ประภัสสร ภิรมย์ไกรภักดิ์ และกีรณา เหลืองหิรัญ
28
Sciences for Life :การจับบังคับสัตว์ทดลอง
วรากร สองเมือง
26
Techno Ideas :คุณภาพของการวิเคราะห์ทดสอบที่ใช้ได้ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง
ทิพยา จุลหวี ฟอร์จูน ดนัย ศรีทองคำ และวาสนา ชัยทอง
29
Research Updates :การค้นพบไฮโดรเจลชนิดใหม่เพื่อการประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย์
ดร.สิทธิพงศ์ สรเดช
51
TISTR News :วว. จับมือพันธมิตร ชู “ราชบุรี” เป็นโมเดลจังหวัดต้นแบบยกระดับมาตรฐานผลผลิต/การท่องเที่ยวเชิงเกษตรไทย
กองประชาสัมพันธ์
22
หรือ ดาวน์โหลดทั้งฉบับ pdf76
Editor's talk
วารสาร วว. ฉบับนี้จะพาท่านผู้อ่านท่องเที่ยวในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กันตั้งแต่ย้อนอดีต ปัจจุบัน และมองไปในอนาคต กับคอลัมน์ที่น่าสนใจในฉบับส่งท้ายปี 2566 นี้ เริ่มกันที่ Science Talk ชวนไปย้อนวันวานงานนวัตกรรมในงานกาชาด ๑๐๐ ปี และกลับมาอินเทรนด์กับ Digital Review ชีวิตทำงานในยุคดิจิทัลวิถีใหม่ที่ใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยออกแบบสไลด์นำเสนองานให้เราได้ง่ายๆ ทำยังไงไปลองกัน จากนั้นมา Research Update การค้นพบไฮโดรเจลชนิดใหม่โดยนักวิจัย วว. ประโยชน์สุดฉ่ำ แล้วมองทิศทางอนาคตของงานวิจัย วทน. ยุคใหม่กันในงาน STS Forum 2023 ณ ประเทศญี่ปุ่น ใน Topic Prominence พร้อมคอลัมน์อื่นๆ ที่น่าสนใจทั้งฉบับ

วว. พร้อมจะถ่ายทอดแบ่งปันความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับสังคม ดั่งปณิธานของการก่อตั้งวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. นี้ที่กำลังก้าวสู่ปีที่ 39 ท่ามกลางความเปลี่ยนไปของสื่อออนไลน์สมัยใหม่ที่แข่งขันกันอย่างมาก กองบรรณาธิการวารสาร วว. ก็มีการปรับเปลี่ยนและเสริมทัพขับเคลื่อนด้วยพลังคนรุ่นใหม่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมกันรับและส่งต่อปณิธานอันดีนี้ รักษาและต่อยอดไว้อย่างยั่งยืน บนความมุ่งมั่นและตั้งใจสร้างเนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้ดีที่สุดแก่สังคม


บรรณาธิการ
editor @ tistr.or.th

วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
จัดทำโดย คณะทำงานวารสารฯ ร่วมกับ สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ ให้สิทธิ์อนุญาตคัดลอกหรือเผยแพร่ต่อได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต (cc)


Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic