tistrname
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)
๕ ธันวาคม : น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและบุคลากร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
Online e-Book
= เรื่องเด่นจากปกฉบับนี้

ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฏาคม-กันยายน 2566
วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว.
Download PDF รายบทความ คลิกที่ชื่อเรื่องนั้นread
Topic Prominence :ทัวร์บูธนวัตกรรมอาหารเพื่ออนาคต วว.BCG : Food for the future @มหกรรมวิทย์ 2566
กองประชาสัมพันธ์
41
Science Talk :จากสารสกัดสู่สวยสะกด ด้วย ICOS ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร บทสัมภาษณ์ คุณมณีรัตน์ จัตตุลาภา นักวิจัยและผู้จัดการศูนย์ ICOS วว.
ศิระ ศิลานนท์ บุญเรียม น้อยชุมแพ และสลิลดา พัฒนศิริ
67
Digital Review :PDPA กับบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัล
ดร.ภัทราวุฒิ แสงศิริ
31
Inno Trend :Microwave-assisted extraction: การสกัดสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ
กรองกาญจน์ กิ่งแก้ว
185
Sciences for Life :- Herbal medicine หรือยาจากสมุนไพร (1)
- ประโยชน์จากของเหลือทิ้งในพืชตระกูลแตง (2)

(1) กรองกาญจน์ กิ่งแก้ว (2) ภัทรวดี เก่งกว่าสิงห์
46
Techno Ideas :- การวัดปริมาณไนตริกออกไซด์ในเซลล์เพาะเลี้ยง (RAW 264.7)
- การวัดปริมาณคอลลาเจนในเซลล์เพาะเลี้ยง

ภัทรวดี เก่งกว่าสิงห์
31
Research Updates :สบู่ใสจากต้นสารดิน
พงศธร หลิมศิริพงษ์ จิตตา สาตร์เพ็ชร์ และมยุรา ล้านไชย
54
TISTR News :“สะแกราชโมเดล” ต้นแบบการเรียนรู้ ฟื้นฟูป่า สู่ธนาคารธรรมชาติ
กองประชาสัมพันธ์
33
หรือ ดาวน์โหลดทั้งฉบับ pdf111
Editor's talk
วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่ทรงพระปรีชาสามารถคำนวณเหตุการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงในประเทศไทย ว่าจะเกิดขึ้นในวันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง จุลศักราช 1230 หรือวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 และเห็นได้ชัดที่สุด ณ ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง 2 ปี คณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2525 จึงมีมติให้จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นในวันดังกล่าวด้วยเป็นต้นมา

สำหรับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-20 สิงหาคม ณ อาคาร 9-10 อิมแพค เมืองทอง ซึ่ง วว. เข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรมผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ มากมาย สำหรับท่านผู้อ่านที่พลาดเข้าร่วมงานไป วารสาร วว. ฉบับนี้จะอาสาพาท่านเที่ยวชมบูธของ วว. ในธีมเรื่อง BCG : Food for the Future คอลัมน์ Topic Prominence แล้วยังสามารถไปย้อนดู Live สด บูธของ วว. ที่ TISTR Official Facebook (facebook.com/tistr.or.th) ได้อีกด้วย

ในคอลัมน์ TISTR News ยังพาเที่ยวชมบูธ วว. อีกหนึ่งงานใหญ่นั่นคือ Thailand Research Expo 2023 กับธีม “สะแกราชโมเดล ต้นแบบการเรียนรู้ ฟื้นฟูป่า สู่ธนาคารธรรมชาติ” อีกด้วย พร้อมกับเรื่องราวการวิจัย สาระความรู้วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต เทรนด์ใหม่ๆ ที่กำลังน่าสนใจในเวลานี้ ได้จากแต่ละคอลัมน์ในวารสาร วว. ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 นี้


บรรณาธิการ
editor @ tistr.or.th

วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
จัดทำโดย คณะทำงานวารสารฯ ร่วมกับ สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ ให้สิทธิ์อนุญาตคัดลอกหรือเผยแพร่ต่อได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต (cc)


Copyright ©2023  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic