tistrname
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)
Online e-Book

เปิดอ่านออนไลน์แบบ flip e-book

สนับสนุนโดย   ISSUU
719 read
= เรื่องเด่นจากปกฉบับนี้

ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มีนาคม 2563
วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว.
Download PDF รายบทความ คลิกที่ชื่อเรื่องนั้นread
เลิฟ@เฟิสต์ไซน์ :รู้จักป่าสะแกราช พื้นที่สงวนชีวมณฑลหนึ่งในสามเพชรยอดมงกุฎแห่งนครราชสีมา
ดร.นฤมล รื่นไวย์
700
คุยเฟื่องเรื่องวิทย์ :สะแกราช วว. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และพื้นที่สงวนชีวมนฑลของโลก บทสัมภาษณ์ นายสุรชิต แวงโสธรณ์ ผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช วว.
ศิระ ศิลานนท์ และสลิลดา พัฒนศิริ
690
ดิจิทัลปริทัศน์ :เครื่องมือตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล
วิษณุ เรืองวิทยานนท์
542
อินโนเทรนด์ :: วาดภาพบนร่างกายป้องกันแมลงดูดเลือด
: จะเป็นไปได้จริงหรือที่จะมี...ดอกไม้สีน้ำเงิน ?

บุญศิริ ศรีสารคาม
495
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต :โควิด-19 ไวรัส วายร้าย
บุญเรียม น้อยชุมแพ และชลธิชา นิวาสประกฤติ
491
เกร็ดเทคโน :เทคนิคการทดสอบถังลมด้วยแรงดันน้ำ
ศิวะ สิทธิพงศ์ และดนัย ใจเมตตา
508
แวดวงวิจัย/บริการ ว และ ท :มาตรการการใช้ประโยชน์จาก กัญชง กัญชา
มนฤดี ไชยสูรยกานต์ และกรรณิกา อังคาร
507
นานานิวส์ :วว.วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่จังหวัดก
กองประชาสัมพันธ์
463
หรือ ดาวน์โหลดทั้งฉบับ pdf491
Editor's talk
ปี พ.ศ. 2563 เป็นปีที่เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ทำให้มนุษย์สะพรึงกลัวในหลายอย่างๆ ถ้าจะกล่าวถึงภัยธรรมชาติแล้ว ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 ต่อมาจนถึงต้นปี พ.ศ. 2563 ท่านผู้อ่านคงจดจำได้ว่า ไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลียนั้น เป็นสิ่งที่มนุษยชาติทั่วโลกตื่นกลัว เห็นใจประเทศออสเตรเลีย และต่างส่งพลังใจให้ปรากฏการณ์ธรรมชาติอันร้ายแรงนี้จบลง จนกระทั่งกลางเดือนมกราคม เมื่อฝนเริ่มตกลงมาในประเทศออสเตรเลีย ทุกคนก็เริ่มโล่งใจ และรู้สึกดีใจที่ภัยธรรมชาตินี้เริ่มคลี่คลายดีขึ้น

แม้กระนั้น เมื่อมาพิจาณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นก็พบว่า ไฟป่านี้สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศออสเตรเลียมิใช่น้อย ทั้งในเรื่องของพื้นที่ทางการเกษตรที่ถูกทำลายไปนับ 46 ล้านเอเคอร์ รวมทั้งพื้นที่ป่าดิบชื้น (rainforest) ที่เป็นมรดกของประเทศประชากรออสเตรเลียจำนวน 30 กว่าคน รวมทั้งพนักงานดับเพลิงต้องเสียชีวิตในไฟป่าครั้งนี้ และยังเกิดความเสียหายกับผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์ โรงงาน ไร่นา รถยนต์ โดยเฉพาะฝูงแกะที่เปรียบเสมือนสัตว์สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของออสเตรเลียนับหมื่นตัวต้องล้มตาย แม้แต่ปลาในแม่น้ำนับร้อยตัวก็ตายด้วยเถ้าถ่านและเศษละอองจากไฟไหม้ที่พัดพาลงในแม่น้ำ สัตว์พื้นถิ่นหลายประเภทที่เป็นสัตวหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ตายเพราะไฟป่า รวมทั้งหมีคัวลา (koala) บ้านเรือนประชาชน อาคารการค้าธุรกิจ กว่า 3,000 หลัง ถูกไฟไหม้เสียหาย เหล่านี้ล้วนเป็นความเสียหายที่ทำให้เกิดการชะงักงันหรือชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งสิ้น

มหันตภัยอีกประการหนึ่งที่กำลังทวีความน่าพรั่นพรึงคือในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 เรื่อยมาจนถึงเดือนมกราคม กุมภาพันธ์และมีนาคม การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19 เริ่มคุกคามชีวิตมนุษย์ ทำให้เกิดการติดเชื้อล้มตายไปทั่วโลกจนเป็น
ปรากฏการณ์แพร่ระบาดที่กระจายไปทั่วโลก (pandemic) ซึ่ง ณ วันนี้ เรายังไม่รู้ว่ามันจะจบลงโดยสร้างความเสียหายทั้งหมดทั้งปวงเท่าใด

นฤมล รื่นไวย์
บรรณาธิการ
editor @ tistr.or.th

วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
จัดทำโดย คณะทำงานวารสารฯ ร่วมกับ สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ ให้สิทธิ์อนุญาตคัดลอกหรือเผยแพร่ต่อได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต (cc)


Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic