tistrname
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)
Online e-Book

เปิดอ่านออนไลน์แบบ flip e-book

สนับสนุนโดย   ISSUU
1239 read
= เรื่องเด่นจากปกฉบับนี้

ปีที่ 33 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2561
วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว.
Download PDF รายบทความ คลิกที่ชื่อเรื่องนั้นread
เลิฟ@เฟิสต์ไซน์ :FISP ต่อยอดความรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านวงการแปรรูปอาหาร
อลิสรา คูประสิทธิ์
673
คุยเฟื่องเรื่องวิทย์ :ทำความรู้จักกับ FISP โรงงานนวัตกรรมอาหาร วว. (TISTR Food Innovation Service Plant) บทสัมภาษณ์ ดร.โศรดา วัลภา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ
ศิระ ศิลานนท์ และสลิลดา พัฒนศิริ
887
ดิจิทัลปริทัศน์ :มือถือเก่า ตกรุ่น... ใช้ทำอะไรได้ดี?
แทนวงศ์ แดงสุภา
636
อินโนเทรนด์ :- วัสดุใหม่สำหรับกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนของดวงอาทิตย์ เพื่อพลังงานทดแทนที่ถูกกว่า
- สติกเกอร์ธรรมดาอาจช่วยชีวิตผู้ป่วย และช่วยลดต้นทุนทางการแพทย์ได้
- วิธีใหม่ เพื่อใช้ชีวมวลที่ดีกว่าเดิม !

บุญศิริ ศรีสารคาม
653
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต :ความสุขสบายในห้องปรับอากาศที่มีผลต่อสุขภาพ
ปิยะรัตน์ ประมวลผล และฉัตรชัย พราหมณ์ลอย
613
เกร็ดเทคโน :นวัตกรรมการขึ้นรูปแม่พิมพ์ผ้าบาติก โดยใช้ CAD/CAM/CNC ตอนที่ 2
อรุณี ชัยสวัสดิ์ และอรุณรัตน์ แสนสิ่ง
667
แวดวงวิจัย/บริการ ว และ ท :การทดสอบอาหารปลอดภัยภายใต้บทบาทของ วว. TISTR-MTQ in Food Safety Analysis
ทิพยา จุลหวี ฟอร์จูน ดนัย ศรีทองคำ และวาสนา ชัยทอง
694
นานานิวส์ :สารสกัดและส่วนประกอบอาหารฟังก์ชันจากแหล่งพืช ผัก ผลไม้ และสมุนไพร
กองประชาสัมพันธ์
628
หรือ ดาวน์โหลดทั้งฉบับ pdf733
Editor's talk
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของปี 2561 กองบรรณาธิการวารสาร จึงขอส่งท้ายปีเก่าด้วยเรื่องราวอันมีประโยชน์ในรูปแบบของบทความ ซึ่งในฉบับนี้ ประกอบด้วยเรื่องน่าอ่าน ได้แก่ FISP ต่อยอดความรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศในวงการแปรรูปอาหาร และ ทำความรู้จักกับ FISP โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร วว. สัมภาษณ์ ดร.โศรดา วัลภา ซึ่งบอกเล่าถึง การก่อตั้งโรงงานบริการนวัตกรรมอาหารในรูปโฉมใหม่ ที่เหมาะกับผู้ประกอบการรายย่อย ทั้ง Startup หรือ SMEs หรือ OTOP ของไทยที่ปรารถนาจะปรับปรุง ทดลองผลิตภัณฑ์ที่มองในมิติของการลงทุนและการตลาดเข้าไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยไม่รู้สึกโดดเดี่ยวโดยลำพังบนเส้นทางอุตสาหกรรม นอกจากนั้น ยังมีบทความที่น่าสนใจ เช่น บริการทดสอบ
อาหารปลอดภัย ภายใต้ภารกิจของ วว. และ มือถือเก่าตกรุ่น ...ใช้ทำอะไรดี? ซึ่งเป็นเรื่องที่เราอาจนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน

ปีเก่า 2561 กำลังจะผ่านไป และปีใหม่ 2562 กำลังจะเข้ามา กองบรรณาธิการหวังว่า ท่านผู้อ่านจะติดตามผลงานของวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ วว. กันต่อไป และเราสัญญาว่าจะนำเนื้อหาสาระดีๆ อันมีประโยชน์มานำเสนอแก่ท่าน และเช่นเคย วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยินดีเปิดรับบทความดีๆ มีสาระจากท่านผู้อ่านเช่นกัน ท่านที่สนใจ ส่งมาได้ที่ email: editor@tistr.or.th กองบรรณาธิการยินดีอย่างยิ่งที่จะเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับท่าน
ผู้อ่านทุกท่าน

นฤมล รื่นไวย์
บรรณาธิการ
editor @ tistr.or.th

วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
จัดทำโดย คณะทำงานวารสารฯ ร่วมกับ สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ ให้สิทธิ์อนุญาตคัดลอกหรือเผยแพร่ต่อได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต (cc)


Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic