tistrname
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)
๒๘ กรกฎาคม : ทรงพระเจริญ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและบุคลากร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
Online e-Book

เปิดอ่านออนไลน์แบบ flip e-book

สนับสนุนโดย   ISSUU
1196 read
= เรื่องเด่นจากปกฉบับนี้

ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2561
วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว.
Download PDF รายบทความ คลิกที่ชื่อเรื่องนั้นread
เลิฟ@เฟิสต์ไซน์ :เศรษฐกิจชีวภาพ : กลไกกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
ดร.นฤมล รื่นไวย์
791
คุยเฟื่องเรื่องวิทย์ :สรรค์สร้างงานวิจัย สู่นวัตกรรมชีวภาพยุคใหม่ ก้าวไปกับชุมชน บทสัมภาษณ์ นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว.
ศิระ ศิลานนท์ และสลิลดา พัฒนศิริ
794
ดิจิทัลปริทัศน์ :Data Scientist อาชีพใหม่ของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
ศิระ ศิลานนท์
897
อินโนเทรนด์ :- เล็กแต่แจ๋ว หุ่นยนต์ยืดหยุ่นตัวเล็กยกของหนักได้มากกว่าน้ำหนักเครื่อง 1000 เท่า
- เซรามิกทนความร้อนอ่อนนุ่มได้เหมือน Marshmallow

บุญศิริ ศรีสารคาม
714
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต :อันตรายจากอาหารเสริมลดความอ้วน
บุญเรียม น้อยชุมแพ ชลธิชา นิวาสประกฤติ และจันทรา ปานขวัญ
690
เกร็ดเทคโน :การทดสอบสมบัติของพลาสติก ตอนที่ 2
วารุณี ฟางทวานิช
1064
แวดวงวิจัย :ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระดับชุมชน ตอนที่ 1
อรุณี ชัยสวัสดิ์ ประวิทย์ เทพนุ้ย สมหวัง สองห้อง และศรัทธา วัฒนธรรม
728
นานานิวส์ :วว. วิจัยเทคนิคการเพิ่มผลผลิตมะม่วงนอกฤดู สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นกว่าเดิม 1-2 เท่าตัว
ดร.กุศล เอี่ยมทรัพย์
823
หรือ ดาวน์โหลดทั้งฉบับ pdf715
Editor's talk
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับนี้ เป็นฉบับออนไลน์ ฉบับที่สอง ที่มีเรื่องราวให้อ่านและน่าติดตามเหมือนเช่นเคย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นฉบับที่ตรงกับวาระวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย คือ วันที่ 25 พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ วว. จะจัดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณหรือมอบรางวัลแก่ผู้มีอุปการคุณต่อการดำเนินงานของ วว. รวมทั้ง พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่มาครบ 20 ปี และ 30 ปี และพนักงานที่มีผลงานดีเด่น สร้างชื่อเสียงให้แก่ วว. นอกจากนั้น วว. ยังถือเป็นวาระพิเศษที่จะจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปีขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนและผู้สนใจทั่วไป โดยในปีนี้ วว.ได้จัดให้มีการสัมมนาวิชาการ เรื่อง Transforming SMEs through Innovation 2018: From Local to Global Player in Bio Economy ในระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งล้วนมีข้อมูลที่น่าสนใจ ท่านผู้อ่านที่สนใจสามารถอ่านเอกสารประกอบการบรรยายได้จาก http://203.150.10.52/tistr45/showdoc.php
        ในฉบับนี้ กองบรรณาธิการยังได้นำบทบรรยายของ รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต กรรมการ และ Head of Innovation and Research Development Institute บริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัด ซึ่งบรรยายในหัวข้อ Bio Economy: An Opportunity for Thailand น่าสนใจอย่างไร ขอเชิญอ่านบทสรุป เศรษฐกิจชีวภาพ: กลไกกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ได้ภายในเล่ม
เราจะได้ทราบกันว่า เศรษฐกิจชีวภาพ จะเป็นหนึ่งในกลไกกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ (New engine of growth) ของประเทศไทยได้อย่างไร

นฤมล รื่นไวย์
บรรณาธิการ
editor @ tistr.or.th

วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
จัดทำโดย คณะทำงานวารสารฯ ร่วมกับ สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ ให้สิทธิ์อนุญาตคัดลอกหรือเผยแพร่ต่อได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต (cc)


Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic