tistrname
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)
Online e-Book

เปิดอ่านออนไลน์แบบ flip e-book

สนับสนุนโดย   ISSUU
1113 read
= เรื่องเด่นจากปกฉบับนี้

ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มีนาคม 2561
วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว.
Download PDF รายบทความ คลิกที่ชื่อเรื่องนั้นread
เลิฟ@เฟิสต์ไซน์ :อาหารมนุษย์ อาหารสัตว์จากสาหร่าย
ดร.นารินทร์ จันทร์สว่าง
835
คุยเฟื่องเรื่องวิทย์ :TISTR Biodiversity Research Centre กับบทบาทความเป็นเลิศด้านจุลินทรีย์และสาหร่าย : บทสัมภาษณ์ ดร.บัณฑิต ฝั่งสินธุิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วว.
ศิระ ศิลานนท์ และสลิลดา พัฒนศิริ
885
ดิจิทัลปริทัศน์ :มาเตรียมพร้อมและเรียนรู้ เพื่ออยู่รอดในสังคมดิจิทัล
อลิสรา คูประสิทธิ์
712
อินโนเทรนด์ :- ขยะจากอาหารกว่า 12,000 ตัน ถูกใช้เพื่อเปลี่ยนผืนดินที่แห้งแล้งได้อย่างน่าประหลาดใจ
- เผยความลับ 'กลิ่นแรง' ของทุเรียน

บุญศิริ ศรีสารคาม
818
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต :การแก้ปัญหาภาวะมีบุตรยาก
ชลธิชา นิวาสประกฤติ จันทรา ปานขวัญ และบุญเรียม น้อยชุมแพ
697
เกร็ดเทคโน :การทดสอบสมบัติของพลาสติก ตอนที่ 1
วารุณี ฟางทวานิช
767
แวดวงวิจัย :พรหม วว. (Phrom TISTR) พรรณไม้ลูกผสม สกุลมหาพรหม วงศ์กระดังงา
ดร.อนันต์ พิริยะภัทรกิจ
713
นานานิวส์ :วว. ผลัตผักและผลไม้ฟังก์ชันที่ให้สารสำคัญสูง ใช้เทคโนโลยีก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ช่วยลดต้นทุนการผลิต
ดร.รุจิรา ตีวัฒนวงศ์
682
หรือ ดาวน์โหลดทั้งฉบับ pdf834
Editor's talk
สวัสดีท่านผู้อ่านวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกท่าน
        บรรณาธิการต้องขอกล่าวสวัสดีกับท่านผู้อ่าน อย่างเป็นทางการ สำหรับวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออนไลน์ฉบับแรก หลังจากที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้จัดพิมพ์ฉบับกระดาษมาเป็นเวลารวมทั้งสิ้น 32 ปี คือ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529-2560 และในปี พ.ศ. 2561 นี้ ก็ทางคณะผู้บริหาร วว. เห็นสมควรได้ฤกษ์จัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นฉบับออนไลน์ โฉมใหม่ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงให้เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น สามารถอ่านได้จาก anywhere, any time และสอดคล้องกับแนวโน้มของโลกและสังคม ซึ่งกำลังก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างไม่หยุดยั้ง
        พร้อมกันนี้ ทางกองบรรณาธิการได้ปรับปรุงทั้งรูปเล่มและคอลัมน์ให้เหมาะสมกับการอ่านแบบดิจิทัลขึ้นมาด้วย คือ ให้เกิดความกระชับและเปิดกว้างมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงและการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านได้อย่างกว้างขวาง
        คอลัมน์น่าสนใจในฉบับนี้ จะเน้นที่ “อาหารมนุษย์ อาหารสัตว์จากสาหร่าย” และการแนะนำให้ท่านผู้อ่าน ได้รู้จักกับ TISTR Biodiversity Research Center หรือ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ศคช.) กับบทบาทความเป็นเลิศด้านจุลินทรีย์และสาหร่ายของ วว.
        นอกจากนั้น ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่น่ารู้ น่าสนใจ เช่น “มาเตรียมพร้อมและเรียนรู้เพื่ออยู่รอดในสังคมดิจิทัล” และแนะนำงานวิจัยด้านผลิตผักและผลไม้ฟังก์ชัน ของ วว. จะเป็นอย่างไร ขอเชิญท่านผู้อ่านติดตามกัน
        หากท่านมีข้อเสนอแนะกับวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออนไลน์นี้อย่างไร ขอได้โปรดแจ้งมาที่ email ของบรรณาธิการตามด้านล่างนี้ได้ทันที จะขอบคุณมากค่ะ


นฤมล รื่นไวย์
บรรณาธิการ
editor @ tistr.or.th

วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
จัดทำโดย คณะทำงานวารสารฯ ร่วมกับ สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ ให้สิทธิ์อนุญาตคัดลอกหรือเผยแพร่ต่อได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต (cc)


Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic