การพัฒนาสารชีวภัณฑ์

โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติกในชุมชนเพื่อการบูรณาการอย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนากระบวนการผลิตด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อผลิตน้ำตาลไอโซมอลทูโลส

Thai Cosmetopoeia การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทยด้วยการสร้างสรรคุณค่าเครื่องสำอางตามเอกลักษณ์ท้องถิ่น

น้ำอิเล็กทรอไลต์ วว. สำหรับพ่นฆ่าเชื้อโรค

รู้จักกับ Novavax วัคซีนที่ทั่วโลกจับตา

ทำความรู้จักวัคซีนของซีโนแวค

10 เทคโนโลยีช่วง post COVID-19

Top Strategic Technology Trends for 2021 #9: Hyperautomation

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด: ตัวอย่างเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ สับปะรดตราดสีทองอบกรอบ