10 เทคโนโลยีช่วง post COVID-19

Top Strategic Technology Trends for 2021 #9: Hyperautomation

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด: ตัวอย่างเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ สับปะรดตราดสีทองอบกรอบ

เกษตรปลอดภัย วว. ช่วยอะไรได้บ้าง

Top Strategic Technology Trends for 2021 #5: Anywhere operations

การวิจัยและพัฒนาเพิ่มมูลค่าจากเงาะเพื่อเป็นอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ โดยใช้พลังงานต่ำ

ผลิตภัณฑ์เมล่อนอบกรอบเสริมเชื้อโปรไบโอติก

ผลิตภัณฑ์ยางกันกระแทกมุมเสา

ถังปฏิกิริยาแผ่นกั้นไร้ออกซิเจนแบบสองขั้นตอน

บริการรมลำไยด้วยเทคโนโลยีซัลเฟอร์ไดออกไซด์