พลาสติกคลุมดิน To be more Eco Friendly

“พาราควอต” เพชฌฆาตปราบวัชพืช

การวิจัยและพัฒนาการเพาะเห็ดสมุนไพรเพื่อเป็นวัตถุดิบที่มีมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเห็ด

สมุนไพรแห่งชีวิต

เมล็ดพันธุ์แห่งป่าชุมชน

ชุดผลิตไอน้ำด้วยชีวมวลเพื่อฆ่าเชื้อในก้อนเห็ด

เครื่องลำเลียงทะลายปาล์ม

เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต (The Seed of Life)

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรตังกุยสดและแห้ง