PLANT-BASED-MEAT (เนื้อจากพืช)

นวัตกรรมสำหรับชาวประมง: ผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาจากหอยโล่

นวัตกรรมสำหรับชาวประมง: ผลิตภัณฑ์ปลาสลิลแดดเดียว

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ด: เครื่องดื่มน้ำสมุนไพรตังกุยผสมเห็ดหลินจือ

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว: ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตข้าวกล้อง

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว: โจ๊กข้าวสังข์หยดกึ่งสำเร็จรูป

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรผู้ปลูกมะพร้าว: การผลิตวุ้นมะพร้าว

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด: การอบแห้งสับปะรด

การวิจัยและพัฒนาสารปรุงแต่งกลิ่นรสจากธรรมชาติ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารให้ความหวานเพื่อสุขภาพจากธัญพืชและวัตถุดิบธรรมชาติ