นิทรรศการ “เมล็ดพันธุ์มีชีวิต”

สารสำคัญในกัญชา

ขยะพลาสติก มหันตภัยของสัตว์ทะเล

นวัตกรรม คืออะไร

การบริหารก้าวล้ำด้วยผู้นำ 4 ทิศ

พลาสติกชีวภาพ วัสดุทางเลือกในอุตสาหกรรมยานยนต์

หลอดจากธรรมชาติ

โครงสร้างภารกิจงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประมวลองค์ความรู้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เชิญร่วมเก็บบันทึกและแบ่งปันภาพสื่อประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปีงบประมาณ 62) ปรับปรุงล่าสุด มี.ค. 62

สำหรับหน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ ที่ต้องมีการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนให้การดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงนั้น จำเป็นต้องมีการวางแผนงบประมาณประจำปี และจำเป็นต้องรับทราบถึงเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ

Read More…

นกขมิ้นท้ายทอยดำ, Black-naped Oriole

นกแซงแซวหางปลา, Black Drongo

นกปรอดคอลาย, Stripe-throated Bulbul

นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง, Golden-fronted Leafbird

นกพญาไฟใหญ่, Scarlet Minivet

นกเฉี่ยวบุ้งกลาง, Indochinese Cuckoo-Shrike

นกนางแอ่นบ้าน, Barn Swallow

นกเขนน้อยปีกแถบขาว, Bar-winged Flycatcher-shrike

มิติใหม่ของระบบการเลือกตั้ง ปี 2562

นกหัวขวานใหญ่สีดำ, White-bellied Woodpecker

นกตีทอง, Coppersmith Barbet

นกโพระดกธรรมดา, Lineated Barbet

นกแก๊ก, Oriental Pied Hornbill

เคล็ดลับสำหรับการแปรรูปอาหาร

นกตะขาบทุ่ง, Indian Roller

นกจาบคาเคราน้ำเงิน, Blue-bearded Bee-eater

นกจาบคาหัวสีส้ม, Chestnut-headed Bee-eater

นกขุนแผนอกสีส้ม, Orange-breasted Trogon

กระบวนการจัดการความรู้ของ วว. ประจำปีงบประมาณ 2562

Research

วิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ อาหารสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรมวัสดุ พลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม หุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

Support

ยุทธศาสตร์ จัดการนวัตกรรม และบริหารจัดการ

Industrial Services

บริการอุตสาหกรรม ทดสอบคุณสมบัติวัสดุ เครื่องมือ ระบบขนส่งทางราง การรับรองคุณภาพ และงานฝึกอบรม