วิธีทำเจลล้างมือไม่ใช้น้ำ

เรื่องเก่ามาเล่าใหม่ องค์ความรู้ดีๆปี 2009 ที่ยังใช้ได้ในช่วงนี้ สามารถดูวีดีโอสาธิตวิธีทำเจลล้างมือไม่ใช้น้ำได้โดยคลิกที่นี่ สูตร 1 : สูตรพื้นฐาน เพื่อการเตรียมเจลแอลกอฮอล์

Read More…

เครื่องปั่นแบบเหวี่ยงแยกเมล็ดและน้ำผลไม้ (Blender centrifuge seeds and juice)

รู้จัก โคโรนาไวรัส (Coronavirus: CoV)

หน้ากาก…ใครคิดว่าไม่สำคัญ

ปรับปรุงล่าสุด 24 ม.ค. 63

โมเดลธุรกิจสำหรับอนาคต แบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ใช้ชีวิตอย่างไรเมื่องดแจกถุงพลาสติก

วิธีสร้างเงิน ด้วย 5 R

อะไรคือ BCG

แบบหล่อคอนกรีตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากถั่วซิกพี

การพัฒนากาวติดฟันปลอม

ข้อคิดจาก Storytelling ในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผู้เกษียณ 62

โดย ดร.ปฐมสุดา อินทุประภา กองพัฒนาและจัดการความรู้องค์กร (กจค.)           เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562

Read More…

SEMI-AUTOMATIC GLOVE COATING MACHINE เครื่องชุบถุงมือผ้าเคลือบยางแบบกึ่งอัตโนมัติ

Palm fruit thresher เครื่องแยกผลปาล์ม

เครื่องมือในการจัดการความรู้

ข้อควรระวังในการใช้สารสกัดกัญชา

DQ: Digital Intelligence

เก็บตกการบรรยาย “การสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

โดย ดร.ปฐมสุดา อินทุประภา             การบรรยายในหัวข้อ การสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดย อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์  ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read More…

การสกัดกัญชา

การจัดการความรู้ในงานบริการ

โดย ดร.ปฐมสุดา อินทุประภา             การจัดการความรู้ในสายงานบริการนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะช่วยให้องค์กรมีศักยภาพในการให้บริการลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าภายนอกที่เป็น customer หรือลูกค้าภายในซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานที่เราจำเป็นต้องให้การบริการสนับสนุนเพื่อให้งานต่างๆ ในองค์กร ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

Read More…

ประโยชน์ของสารพรีไบโอติกในการเลี้ยงสุกร

แผ่นประคบร้อนเพื่อสุขภาพ

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรตังกุยสดและแห้ง

สรรพคุณของกัญชาต่อวงการแพทย์และการรักษาผู้ป่วย

นิทรรศการ “เมล็ดพันธุ์มีชีวิต”

สารสำคัญในกัญชา

ขยะพลาสติก มหันตภัยของสัตว์ทะเล

นวัตกรรม คืออะไร

การบริหารก้าวล้ำด้วยผู้นำ 4 ทิศ

พลาสติกชีวภาพ วัสดุทางเลือกในอุตสาหกรรมยานยนต์

Research

วิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ อาหารสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรมวัสดุ พลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม หุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

Support

ยุทธศาสตร์ จัดการนวัตกรรม และบริหารจัดการ

Industrial Services

บริการอุตสาหกรรม ทดสอบคุณสมบัติวัสดุ เครื่องมือ ระบบขนส่งทางราง การรับรองคุณภาพ และงานฝึกอบรม