Texture ของหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า

ดร. ปฐมสุดา อินทุประภา คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า ในช่วงต้นปี 2020  ประเทศไทยเรา ประสบทั้งปัญหาฝุ่น PM 2.5

Read More…

10 สุดยอดแนวโน้มเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์สำหรับปี 2020 โดย Gartner The series Ep2: Multiexperience (มัลติเอ๊กซพีเรียซ)

เครื่องคลุกผสมปรุงรสกล้วยฉาบ

ช่องทางการขอรับบริการ กองพัฒนาและจัดการความรู้องค์กร (กจค.) ในกรณี Work from home

ขั้นตอนการขอรับบริการ กองพัฒนาและจัดการความรู้องค์กร (กจค.) ในกรณี Work from home

วิธีเข้าสู่ระบบ Intranet วว. หรือ TISTR INTRANET

วิธีเข้าสู่ระบบขอรับบริการ กองพัฒนาและจัดการความรู้องค์กร (กจค.)

วิธีกรอกคำขอรับบริการ กองพัฒนาและจัดการความรู้องค์กร (กจค.)

ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตข้าวกล้องพร้อมดื่ม

ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตข้าวกล้อง

เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก

ชุดผลิตไอน้ำด้วยชีวมวลเพื่อฆ่าเชื้อในก้อนเห็ด

วิธีทำเจลล้างมือไม่ใช้น้ำ เพิ่มวีดีโอแนะนำวิธีทำเจลล้างมือ ทำเองง่ายๆ สูตรจาก Lab วว.

หลังจากที่ วว. ได้ดำเนินการเผยแพร่วิธีทำเจลล้างมือไม่ใช้น้ำ พบว่ายังมีผู้สอบถามถึงวิธีและเทคนิคในการทำเพื่อให้ได้ตามผลตามสูตรที่ได้เผยแพร่ไว้ ทาง วว. จึงได้รวบรวมปัญหาและดำเนินการปรับปรุงวีดีโอแนะนำวิธีให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้ วีดีโอแนะนำวิธีทำเจลล้างมือ ทำเองง่ายๆ

Read More…

เครื่องลำเลียงทะลายปาล์ม

รู้ทันโรคโควิด-19 (COVID-19) ตอน 2

Tools for KM

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปีงบประมาณ 63) ปรับปรุงล่าสุด ก.พ. 63

สำหรับหน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ ที่ต้องมีการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนให้การดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงนั้น จำเป็นต้องมีการวางแผนงบประมาณประจำปี และจำเป็นต้องรับทราบถึงเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ

Read More…

ถังอบถ่านแนวตั้งประสิทธิภาพสูง

รู้ทันโรคโควิด-19 (COVID-19)

ตู้อบลมร้อน

กระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน

เตาอบลมร้อน

เครื่องตัดหญ้าด้วยพลังงานไฟฟ้า

พญาเล็บครุฑ ( Seed of Power )

เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต (The Seed of Life)

กิจกรรมชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการทำ KM ประจำปี 2563

แอลกอฮอล์ กับ ประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อโรค

10 สุดยอดแนวโน้มเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์สำหรับปี 2020 โดย Gartner The series Ep1: Hyperautomation (ไฮเปอร์ออโตเมชัน)

เครื่องชุบเคลือบถุงมือผ้าด้วยยางพาราแบบจานหมุนเป็นจังหวะ

เครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดสารกาแฟ (Coffee Bean Separator Machine)

Research

วิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ อาหารสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรมวัสดุ พลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม หุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

Support

ยุทธศาสตร์ จัดการนวัตกรรม และบริหารจัดการ

Industrial Services

บริการอุตสาหกรรม ทดสอบคุณสมบัติวัสดุ เครื่องมือ ระบบขนส่งทางราง การรับรองคุณภาพ และงานฝึกอบรม