คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ วว.

ปรับปรุงและจัดทำโดย..

 • ศิระ ศิลานนท์
  บรรณาธิการบริหาร  (สทส.)
  หัวหน้าโครงการส่งเสริมคุณภาพรายงานวิชาการตั้งแต่ต้นทาง
 • บุญเรียม น้อยชุมแพ
  บรรณาธิการ  (กจค.)
 • สลิลดา พัฒนศิริ
  บรรณาธิการ  (กจค.)

ส่วนงานบรรณาธิการ  กจค. โทร. 9100
สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ

#เพื่อนวิทย์ThinkTank

%d bloggers like this: