เห็ดหมวกคุ่ม ไม่ควรกินนะ

เห็ดไข่ กินได้

เห็ดระโงกขาว รับประทานได้และเป็นที่นิยม

โครงการพัฒนากระบวนการผลิตด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อผลิตน้ำตาลไอโซมอลทูโลส

Thai Cosmetopoeia การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทยด้วยการสร้างสรรคุณค่าเครื่องสำอางตามเอกลักษณ์ท้องถิ่น

เห็ดระโงกดำ เห็ดชนิดนี้รับประทานได้ และเป็นที่นิยมของหลายๆ ท้องถิ่น

เห็ดไข่ไก่ ชื่อน่ารักแถมกินได้

เห็ดเมา มีพิษ

เห็ดนกยูง กินได้นะคะ

เห็ดต้นหอม เห็นสีขาวๆ แบบนี้เป็นเห็ดพิษนะคะ