เห็ดหมวกคุ่ม ไม่ควรกินนะ

เห็ดไข่ กินได้

เห็ดระโงกขาว รับประทานได้และเป็นที่นิยม

เห็ดระโงกดำ เห็ดชนิดนี้รับประทานได้ และเป็นที่นิยมของหลายๆ ท้องถิ่น

เห็ดไข่ไก่ ชื่อน่ารักแถมกินได้

เห็ดเมา มีพิษ

เห็ดนกยูง กินได้นะคะ

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ด: การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

เห็ดต้นหอม เห็นสีขาวๆ แบบนี้เป็นเห็ดพิษนะคะ

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ด: เครื่องดื่มน้ำสมุนไพรตังกุยผสมเห็ดหลินจือ