การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เปรี้ยวแดง (Begonia alicida C. B. Clarke) อย่างยั่งยืน

นกจับแมลงจุกดำ, Black-naped Monarch

นกยอดหญ้าสีดำ, Pied Bushchat

นกกางเขนดง, White-rumped Shama

นกคอทับทิม, Siberian Rubythroat

นกกระจิ๊ดธรรมดา, Inornate Warbler

นกกระจิ๊ดสีคล้ำ, Dusky Warbler

นกกะรางหัวหงอก, White-crested laughingthrush

นกกินแมลงอกเหลือง, Striped Tit-Babbler

นกระวังไพรปากยาว, Large Scimitar-Babbler