Gel LOOKPHAKROB ผลิตภัณฑ์เจลสูตรลูกประคบ

Ac-Anes ผลิตภัณฑ์เจลชาเฉพาะที่จากสารสกัดผักคราดหัวแหวน

CINSKIN ผลิตภัณฑ์นาโน ครีมต้านเชื้อราบริเวณซอกพับ

เครื่องทอดสุญญากาศสำหรับแปรรูปผลไม้

เครื่องผนึกสุญญากาศและเติมแก๊ส

ผลิตภัณฑ์ยางกันกระแทกมุมเสา

ผลิตภัณฑ์ถุงมือผ้าเคลือบยางธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์เมล็ดเงาะอบปรุงรส

แผ่นยางปูพื้น